I början av 2018 skrev vi om bristerna i brandskyddet på korttidsboendet på Älgstigen 4. De framkom vid en inventering som gjordes 2016, men hittills har inte några åtgärder gjorts. Samma brister finns alltså på gruppboendet bredvid, Älgstigen 6.

I höstas, efter att miljökontoret utfört tester, framkom också att båda husen har mikrobakteriella angrepp. Det innebär att fuktnivåerna är för höga i husen, vilket kan orsaka mögel eller röta.

– Vi i verksamheten har påpekat de här bristerna många gånger, säger Claudio Carrizo, enhetschef.

Får man besvär av att vistas i lokalerna?

– Nej, inga besvär om man inte är väldigt allergisk eller har problem med luftvägarna, säger han.

Älgstigen 6 anses heller inte vara ett fullvärdigt boende enligt den standard som krävs idag, utan kommunen har fått dispens från Socialstyrelsen för att få driva det vidare.

Det här sammantaget gör att kommunen nu måste agera och på senaste mötet med socialnämnden togs det beslut om att öppna ett serviceboende på Prästgårdsvägen i Östra Ryd. Beslutet togs i enighet.

– Jag har fått till mig att det här är en bra lösning. Jag har ställt många frågor om hur det påverkar de boende och fått bra svar, säger Boel Holgersson (C), ordförande i socialnämnden.

Det är några lägenheter i sutterängplan på äldreboendet på Prästgårdsvägen som nu står tomma som ska komma till användning. Där det även finns möjlighet att inrätta en gemensamhetslokal och ett personalutrymme.

– De kommer att behöva byggas om lite, några mindre justeringar. Arbetsdatum just nu är att inflyttning ska ske den 1 september, säger Claudio Carrizo.

Tanken är att korttidsboendet på Älgstigen 4 så småningom, när renoveringen är gjord på Älgstigen 6, ska kunna flytta dit.

– Flyttkarusellen är något de får ta beslut om när vi fått mer information om vad som behöver göras, säger Claudio Carrizo.

Att de som bor på korttidsboendet får vara kvar i undermåliga lokaler ett tag till beror helt enkelt på lokalbristen i kommunen, menar Carrizo.

Så om du fick önska skulle även det stänga?

– Ja.

Boel Holgersson, som är relativt ny i kommunen, vet inte varför det tagit sån tid att komma till en åtgärd trots vetskapen om bristerna. Hon kan bara spekulera.

– Det är en rätt invecklad lokalförsörjningsprocess i kommunen, eftersom det är kommunstyrelsen som har ansvar för lokalerna och nämnderna har ansvar för verksamheten.

Vad tycker du om att det tar flera år när man vet att det finns brister i brandskyddet?

– Det är inte bra, säger Boel Holgersson.