Som vi tidigare berättat tittar kommunen på möjligheterna att flytta turistbyrån till Rådhuset och dela lokalerna med konstnärsföreningen Bland Art. För att det ska vara möjligt krävs att lokalen kan tillgänglighetsanpassas, vilket kan bli svårt då byggnaden klassas som kulturminne och endast små förändringar får göras. Utredningen väntas vara klar till senhösten 2019 och den här sommaren sker ingen större förändring i turistbyråverksamheten.

Nyligen behandlades frågan i kommunstyrelsen och det beror på ett medborgarförslag som kommit från Cizzie Kemle, som driver butiken Trolltyg. Hon tycker att kommunen borde hjälpa till att skapa ett levande centrum genom att förlägga turistbyrån mer centralt.

– Det är bara en av många grejer som kommunen skulle kunna göra för att öka turismen hit. Inte minst när den nya förbifarten byggs, säger hon.

Artikelbild

| Turismen är viktig för handlarna, menar Cizzie Kemle.

Med tanke på att det nu finns många tomma butikslokaler tycker hon att kommunen har flera alternativ att undersöka i centrum.

– NT:s gamla lokal till exempel. Vi har ju ett hål rakt in till den lokalen. Jag har sagt att vi kan hjälpa till med timmarna om de om de har svårt att få ihop det.

Är en turistbyrå bättre än nya handlare?

– Det finns så många tomma lokaler att det räcker till både till handel och turistbyrå, säger Cizzie Kemle.

Therese Eklöf, enhetschef för Näringsliv och turism, håller med om att det är viktigt att turistbyrån finns där gästerna finns och att det är bra om den kan bidra till att fler rör sig i centrum.

Vad tycker du om förslaget att använda någon av de tomma butikslokalerna?

– Det är absolut ett alternativ, det utesluter jag inte. Men vi måste först titta på de lokaler som kommunen äger och hur vi nyttjar dem.

Hon säger också att kommunen framöver kommer att jobba mer med så kallade infopoints, där butiker och andra näringsidkare har ett uppdrag att vara turistinformation i mindre skala. Det har redan införts i flera kommuner, däribland Norrköping. Kommunen förser då näringsidkaren med utbildning, information och material kring turism.

– Det kommer vi inte hinna till den här sommaren men däremot till nästa säsong, säger Therese Eklöf.

Utredningen av turistbyråflytten handlar också om att det är trångbott på Stinsen och tanken är att kommunens nya enhet Näringsliv och turism ska flytta med.

– Det är kontorslokaler som vi också har behov av, det brådskar egentligen mer. Vi har turistinformation som fungerar idag, det känner vi oss inte stressade över, säger Eklöf.