Efter att ett stort antal döda duvor hittats i Söderköping skickade miljökontoret in ett antal av dem för analys. Det första provsvaret har kommit nu, och visar att fåglarna inte dött av fågelinfluensa.

– Det är en ren rutinåtgärd, det fanns ingen misstanke om det, säger Gete Hestvik, handläggare på SVA.

Nu kommer hon att gå vidare med att göra en mikroskopisk vävnadsundersökning av de fyra duvorna.

– Om det jag ser då överensstämmer med duvpest så kan man anta att de har det.

Däremot kommer de inte att gå vidare med en undersökning för att hitta själva viruset.

– Det är Jordbruksverket som beslutar om det och de anser att duvpesten är så spridd i området att det inte är nödvändigt.