SKL gör också en ranking av kommunerna utifrån flera sammanvägda faktorer. Där rankas Söderköping som Östergötlands bästa skolkommun, och hamnar på 46:e plats totalt i Sverige.

– Starkt bidragande till det fantastiska resultatet är det professionella och engagerade arbete som all personal i verksamheten lägger ner för att så många elever som möjligt ska nå målen, säger Anna Thörn, kommundirektör, i ett pressmeddelande.

Jämförelsen visar också att Söderköping, tillsammans med Vadstena som ligger på samma nivå, har högst meritvärde i Östergötland med 236,8 poäng. Det är en ökning med 22 poäng från 2017.

87,1 procent av eleverna har godkänt i alla ämnen, vilket är näst bäst i Östergötland. Andelen har ökat med 9,2 procentenheter jämfört med föregående år.

Resultaten är också bra vad gäller andelen behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. 89,5 procent av eleverna i Söderköping är behöriga, vilket är en ökning med nio procentenheter jämfört med föregående år.

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

– Det som gör att vi är en bra skolkommun är att vi jobbar systematiskt. Vi utgår från elevernas resultat och jobbar för att utveckla dem, säger Kristin Österström, tillförordnad chef på barn- och utbildningsförvaltningen.