Det är öppna förskolan, barnavårdscentralen, kvinnohälsan och råd och stöd inom kommunen som har drivit integrationsprojektet ”Lära tillsammans” sedan årskiftet.

– Det är en form av föräldrautbildning som samtidigt bidrar till att fånga upp personer, som inte går på SFI på grund av föräldraledighet, för att få med dem i sociala sammanhang, säger Björn Allvin, integrationssamordnare, Söderköpings kommun.

– Projektet öppnar för en dialog och gör att vi kan stödja nyanlända i deras integration samt förebygga eventuella problem tidigt, fortsätter han.

Artikelbild

| Under tisdagsförmiddagen bjöds det på sång och musik. På bilden sjunger förskolläraren Birgitta Månsson.

Under våren har sju familjer träffats i integrationsprojektet, men det har också funnits aktiviteter för föräldrar som inte har varit med i projektet.

– Min dotter Saga går på öppna förskolan och idag har vi dansat, snurrat och klappat händerna runt midsommarstången, säger Karolina Humleblom.

Det var många föräldrar och barn som samlades runt den tyg- och fleeceklädda midsommarstången som de gjort tillsammans på öppna förskolan.

– Vi är ganska nyinflyttade och då är det här ett jättebra sätt att träffa andra barn och föräldrar och att vara tillsammans. Det är en härlig lokal och bra öppna ytor för barnen där de kan leka, säger Karolina.

Artikelbild

| Saga Humleblom var där med sin mamma Karolina.

På just integrationsträffarna har det också funnits två personer som fungerat som språkstöd som har hjälpt till att översätta informationen till olika språk.

– De har fungerat som en form av brobyggare för att visa vart man kan vända sig och i mötet med oss som jobbar i kommunen får man ett ansikte på oss och vet vart man kan vända sig om man till exempel behöver stöd och hjälp, säger Björn Allvin.

Artikelbild

| Midsommarstången var gjord i tyg och fleece.

– Det blir ett möte för att skapa goda relationer. Vi får lära känna varandra, får lära oss om varandras kulturer och traditioner och skapar genom det en större förståelse för varandra. Men vi har också diskuterat frågor som rör hur det är att vara förälder idag, säger Birgitta Månsson, förskollärare i kommunen.

Under året har även Nina Axelsson gått till öppna förskolan med sina barn för att vara med i olika aktiviteter.

Artikelbild

| Björn Allvin är integrationssamordnare i Söderköping.

– När man är hemma som förälder kan det bli ensamt, så det här är ett jättebra sätt att komma ut. Det har varit olika aktiviteter som till exempel matlagning, utflykter till badet, biblioteket och olika föreläsningar om till exempel barnstolar eller tandläkarbesök.