– Sluta att avfärda den kritik som medarbetare för fram. Lyssna istället på vad erfarna medarbetare uttrycker, sa Malin Östh (V) .

Hon ifrågasatte om kommunen är en bra och modern arbetsgivare och uppmanade sina politiska kollegor att ta ansvar.

– Att arbetsleda med hela handen är inte modernt. Söderköpings kommun måste tänka på vilken typ av arbetsgivare man vill vara. Förra året slutade tre gånger så många inom vårdyrken som tidigare år. Har vi råd att fortsätta så här? ifrågasatte Malin Östh.

Socialchef Linda Uller redovisade en utredning. Riktlinjerna med de nya scheman som införts var enligt Uller bland annat att alla ska få elva timmars dygnsvila, 36 timmars veckovila (1,5 dygn), inga delade turer med mera.

Avsikten var inte att medarbetarna skulle få nya scheman var fjärde vecka utan dessa skulle rulla kontinuerligt. Det här ska ses över för att få en hållbar arbetssituation för nattpersonalen och större delaktighet för medarbetarna. HR-chef Bärbel Erenuis fanns också på plats för att besvara politikernas frågor.

Nattpersonalens situation ses över men vad det innebär är ännu inte klart.

– Är det sant att det ska bli en enkel grundbemanning för hemtjänsten som jobbar natt och hur ska det gå ihop, undrade Malin Östh, men fick inte svar på den frågan.

Då fackförbundet Kommunal sagt upp sitt avtal med kommunen och förhandlingarna dragits till central nivå vet man inte hur det slutar.

– Att 21 arbetsplatser anmäls till Arbetsmiljöverket och att medarbetare väljer att demonstrera visar inte på en bra arbetsgivare, menade Östh.

Reaktionerna och frågorna var många hos politikerna. Ordvalen i utredningen kritiserade från flera håll.

– Det är stötande att använda ord som motståndsfasen i en utredning. Det är ett ord som visar hur man uppfattar personalen. Att deras kritik skulle vara något som ska gå över, sa Björn Grip (V).

– Det är viktigt att komma vidare nu. Det finns saker som behöver ändras, bland annat basschemat. De förändringarna är redan på gång. Basschemat har inte blivit tillräckligt bra. Det har blivit för många ändringar och det var inte meningen, säger Boel Holgersson, (C) ordförande i socialnämnden.

– Men det är inte aktuellt att gå tillbaka och jobba som man gjorde för två år sedan.

Holgersson pekade på positiva effekter som att kontinuiteten ökat hos brukarna.

– Att brukarna får se fler bekanta ansikten skapar lugn och trygghet. Vi är inne i en process, det kan vara stökigt men jag tror att processen har ett mål om ökad trygghet och det är viktigt, sa Evelina Nilsson (KD).

Då frågan engagerade många fick övriga ärenden vänta och ska tas upp på nästa möte. Tiden räckte inte till. I stället valde man att gå igenom Ramunderstadens och kommunens årsredovisningar där det konstaterades att kommunen gått drygt 17 miljoner back.

– Det är svagt av oss i fullmäktige om vi inte kan prestera något mer. Budgeten är den viktigaste debatten och vi borde se över varför det gått så dåligt, sa Björn Grip.

Någon längre debatt blev det dock inte.