Det var den 9 juli som olyckan inträffade. Eva, som lider av en whiplash-skada och har svårt att röra sig efter en bilolycka på 90-talet, skulle besöka toaletten efter att en vikarie från hemtjänsten hade varit där och städat. Toalettstolen var blöt och slipprig. När Eva Andersson satte sig föll hon ner mellan toalett och badkar.

– Fallet har bidragit till att jag har svårt att sitta och att jag har känselbortfall i höger ben. Jag får gå hos sjukgymnast för mina smärtor, säger hon.

Eva Andersson trodde att olyckan skulle lex Sarah-anmälas, men någon anmälan gjordes aldrig.

– Jag pratade med dåvarande enhetschef och hon beklagade händelsen, säger Eva Andersson.

Eva Andersson blev sedan hänvisad till den nya chefen eftersom den dåvarande skulle sluta om två veckor. Men när hon tog upp olyckan med den nya chefen fick hon till svar att det var för sent att göra en anmälan.

– Jag jagade den nya chefen på telefon utan att få tag på henne. Till slut svarade hon på mejl och sa att det gått för lång tid sedan händelsen för att göra en anmälan.

– Det kändes förbannat kränkande. Jag är skadad till följd av felaktigt utförd hemtjänst och man svarar att det har gått för lång tid, säger hon.

Eva Andersson har anmält händelsen till Justitieombudsmannen. Hon säger att hon kan förstå att vikarier gör fel, men har svårt att förstå att kommunen inte anmälde olyckan med förevändningen att det gått för lång tid.

– Det är under all kritik, säger Eva Andersson.

JO har tagit emot anmälan och utreder ärendet. Enligt deras rutiner ska två jurister gå igenom anmälan innan JO fattar beslut om ärendet ska fortsätta att utredas eller inte.

– Det här kommer att utredas ganska snabbt. Inom de närmaste veckorna kommer Eva Andersson att få besked om vi går vidare i ärendet eller inte, säger Caroline Hellström, föredragande jurist för ärendet hos JO.

I anmälan har Eva Andersson påpekat vad hon tycker brister i hemtjänstens insatser. Hon är kritisk till att kommunen inte har anmält sig själva då hon skadades efter fallet. Dessutom har hon poängterat att hon redan tidigare sagt till att hon inte vill ha manlig personal, vilket inte respekterats av kommunen.

– JO gör en samlad bedömning av alla punkter i ärendet och tar sedan ställning till om vi ska utreda anmälan vidare. Det kan också vara så att JO väljer ut en del av anmälan som man går vidare med, förklarar Caroline Hellström.