Det föreslår Margareta Isgren i sitt medborgarförslag. I veckan var hon inbjuden till kommunstyrelsen för att förklara sina ideér för politikerna.

– Den gamla brandstationstomten vore riktigt bra läge för ett boende för äldre. Det är roligt att ha kanalområdet nära, där händer det alltid saker. Dessutom är det nära till mataffär, busshållplatser, posten och systemet. Ett väldigt bra läge helt enkelt, sa Margareta Isgren.

Samtidigt är hon väldigt tydlig med vad hon tycker kommunen ska satsa på och vad man inte ska satsa på.

– En stor arbetsplats i vårdsamhället är förkastligt. Små arbetsplatser är bättre och där finns större chans att få bra vård. Kommunen bör kolla över om det är möjligt att bygga ett mindre boende där, förtydligar Margareta Isgren.

Katarina Karlberg (C) berättar att tomten kommit upp i många planer under årens lopp men ännu är inget bestämt.

– Det här förslaget är utmärkt, det skulle vara bra för äldre människor, sa hon.

För tillfället håller kommunen på att arbeta med markanvisning. Kommunalråd Anders Bevemyr (S) tycker att förslaget kommer väl till pass men understryker att ett nytt hus måste passa in i omgivningen.

– Bygg något snyggt som är bra och vackert. Det har inte byggts något snyggt de senaste 40 åren då jag har bott här, förutom tillbyggnaden av Nyströmska skolan, sa Margareta Isgren.

Hon var nöjd med att få gensvar på sitt medborgarförslag och poängterade att huset inte behöver vara mer än tre våningar och absolut inte för stort.

– Ja, jag fick ett skriftligt svar tidigare men det förstod jag inget av. Men nu då du beskriver allt så förstår jag, säger hon och riktar sig till Anders Bevemyr.