Det anser i alla Per Haupt, före detta stadsarkitekt, som i våras var en av dem sade upp sig. Han berättar nu varför han lämnade arbetsplatsen efter bara ett års anställning.

Fredagen den 14 februari kallade samhällsbyggnadschefen Per Sandler plötsligt samman alla på kontoret för att meddela att han inte längre var önskvärd som chef där.

– För personalen kom det som en blixt från klar himmel, säger Per Haupt.

Artikelbild

Efter helgen kallade kommunchef Susanne Sandlund personalen till möte. Där deltog även Yvonne Persson (M), nybliven ordförande i bygg-och miljönämnden. De förklarade att det krävdes en omorganisation, enligt kommunchefen fanns det ett missnöje med kontorets service och bemötande hos flera styrande politiker. De tyckte att det hade bidragit till att kommunen fallit i Svenskt Näringslivs företagsrankning.

Per Haupt ifrågasätter att en omorganisation går till så, från den ena dagen till den andra.

– Man börjar inte med att plocka bort chefen och sedan förklara att det behövs en omorganisation utan att presentera en analys och diskutera med oss först. Det är oerhört klumpigt.

Dessutom kom beskedet mycket olägligt.

Artikelbild

– Just när kommunen behöver växla upp och vårda sin egen kompetens för att klara utmaningarna inom planering och byggande, bland annat genom projekt som E22 förbifart Söderköping och bostadsbyggande, Tyrislöt, utveckling av stadsmiljön, kollektivtrafik och översiktsplan, då drar man i bromsen och flyttar på samhällsbyggnadschefen.

Per Haupt beskriver före detta samhällsbyggnadschef Per Sandler som juridiskt väldigt kunnig. Per Haupt säger rent ut att Per Sandler har fått stå som kontorets syndabock i det här förloppet.

Artikelbild

Turerna på Samhällsbyggnadskontoret var många under vårvintern.

Kan det vara så att han som tjänsteman ville följa reglerna och att han därför sågs som en bromskloss?

– Ja. Jag vet att det finns politiker i byggnadsnämnden som tycker att nämnden under hösten och vintern allt oftare kört över tjänstemännens förslag till beslut, svarar Per Haupt.

Artikelbild

Är det Yvonne Persson som fått kommunchefen att göra omorganisationen?

– Mycket tyder på att initiativet inte bara kom från kommunchefen. Men om Yvonne Persson ville ha det så här, det vill jag inte spekulera i, svarar Per Haupt.

Artikelbild

Att det skulle finnas politiska motiv bakom omplaceringen av samhällsbyggnadschefen tillbakavisas av Yvonne Persson.

– Kommunchefen sa till mig att hon behövde någon som jobbade med strategiska frågor i kommunledningen, svarar Yvonne Persson.

Artikelbild

Var det på ditt initiativ som kommunchefen fick uppdraget att omplacera samhällsbyggnadschefen?

– Jag kan inte ge några sådana direktiv till kommunchefen, säger Yvonne Persson.

Artikelbild

Yvonne Persson ser händelserna i våras som utagerade nu och vill se framåt. En ny samhällsbyggnadschef har anställts och en ny tjänst som fysisk planerare istället för en bygglovshandläggare, har inrättats.

– Kommunchefen har gjort bedömningen att det kommer att behövas inför framtiden.

Artikelbild

Yvonne Persson tycker inte att en samhällsbyggnadschef som stryker bygg- och miljönämnden medhårs är något att sträva efter.

– Det är ju tjänstemännen som sitter inne med fackkunskaperna. Både tjänstemän och chef ska stå upp för att lagar följs.

Per Haupt arbetar numera som stadsarkitekt i Eskilstuna, men tycker att omorganisationen i Söderköping och den turbulens den medfört är ett enormt slöseri med resurser.

–Det medför kostnader på många miljoner för konsulter, avgångsvederlag, rekryteringar, försenade planer och bygglov på grund av underbemanning. Ingen har fått stå till svars för slöseriet med resurser både i form av pengar, kompetens och utvecklingsmöjligheter, säger han.

Enligt den officiella versionen från den politiska majoriteten, så ligger allt ansvar för haveriet på kommunchefen Susanne Sandlund.

Varför bestämde du som kommunchef att flytta på samhällsbyggnadschefen?

– Det uttalar jag mig inte om. Det är en sak mellan mig och samhällsbyggnadschefen. Jag vill överhuvudtaget inte kommentera det som hände, av hänsyn till den personen, svarar Susanne Sandlund.

– För mig är det utrett, för samhällsbyggnadskontoret är det utrett. Vi jobbar framåt inte bakåt.

– Jag tog det beslutet. Jag vet att det upprörde folk på kontoret. Det har jag lämnat bakom mig nu. Jag har inga fler kommentarer, säger hon.