Den 15 februari ska alla blivande gymnasieelever gjort sin första ansökan till gymnasium. Men tills dess kommer inte politikerna i Söderköping att ha bestämt vilken typ av busskort eleverna kommer att få. Inte heller vilka avståndsregler som gäller har man beslutat om. Vid senaste kommunstyrelen väckte frågan en lång debatt.

– Jag förstår inte att vi diskuterar den här frågan igen. Vi har ju redan varit här en gång och tillsammans beslutat att satsa en miljon kronor till skolan för att de ska kunna konkurrera med andra skolor. Det är väldigt olyckligt att den här frågan tas upp igen och just nu, säger Anders Eksmo (KD).

Tjänstemannaförslaget som finns föreslår att kommunen ska återinföra avståndsregler samt ge ett läsårskort till de elever som är berättigade. Idag får alla elever ett helårskort som innebär att de kan åka alla dagar och alla tider på dygnet samt även på lov. Läsårskortet begränsar åkandet till vardagar fram till klockan 19. Det gäller inte heller under stora lov.

Prisskillnaden på korten är idag 700 kronor enligt Mikael Appelberg som har utrett frågan. Idag får alla elever på gymnasieskolan busskort men de tidigare avståndsreglerna var fem kilometer. Om de nya förslagen genomförs blir det en besparing på totalt 573 000 kronor per år. För höstterminen i år blir besparingen 286 500 kronor.

– Då vi diskuterade detta senast besämde vi att busskort och satsningen på en-till-en-dator var de viktigaste sakerna för gymnasieskolan. Vi avsatte en miljon kronor till detta. Då sa vi också att vi en gång för alla skulle radera ut frågan om busskort så att det i framtiden inte skulle vara en konkurrensnackdel, påminner Anders Eksmo.

Han poängterar att frågan är större än bara vilken typ av busskort som väljs. Busskortet kan vara ett incitament till att välja en gymnasieskola i Norrköping istället för Nyströmska gymnasiet för då får eleven busskort.

– Den elev som väljer en annan gymnasieskola kostar cirka 100 000 kronor för kommunen. Om det är tre elever som väljer bort oss vore det sorgligt och dessutom samma kostnad som besparingen, fortsätter han.

Flera politiker funderade över rättvisetanken, att alla gymnasieelever ska ha samma förutsättningar.

– Det blir en orättvisa om vissa elever kan åka till Norrköping för aktiviteter och nöjen, säger Annika Altnäs (C).

– Det är väldigt olyckligt att frågan kommit upp nu när det ska väljas. Vi kan inte ge ett svar till föräldrar och elever om de får busskort eller inte. Det har våra blivande gymnasieelever rätt att veta, säger Inga-Lill Östlund (L).

Ändå var samliga politiker i kommunstyrelsen överens om att de måste invänta barn- och utbildningsnämndens åsikt i frågan innan de tar beslut.

– Jag är säker på att vi rett ut frågan till april och då har eleverna omvalsperiod för att vara säkra på vad de vill välja. Så chansen för att välja om är inte körd, sa Åza Diaz Mägi (MP).