På det senaste mötet med socialnämnden återremitterades ärendet om fortsatt boendestöd till de 18 ensamkommande ungdomarna. I väntan på ett nytt beslut får de bo kvar på på Munkbrogatan och Väduren.

– Vi ville ha ekonomiska konsekvensbeskrivningar och även verksamhetsmässiga, säger Boel Holgersson.

Det finns en politisk oenighet i frågan, men Boel Holgersson är av åsikten att kommunen bör hjälpa dem som fått tillfälligt uppehållstillstånd, så vida det inte är en ”helt orimlig” kostnad.

– Om vi tar bort korridorboendet för dem blir de bostadslösa och jag tycker kommunen har ett moraliskt ansvar för dem, även om vi inte har något lagligt ansvar.

Det som händer när ungdomarna fyllt 18 år och fått tillfälligt uppehållstillstånd genom gymnasielagen är att de betraktas som vilken 18-åring som helst. De har rätt att söka studiemedel, bostadsbidrag och försörjningsstöd. Det innebär också att det är den enskilda personen som är ansvarig för att skaffa boende, och kommunerna inte är skyldiga att bistå med det.

– Det som är problematiskt är att det är mycket svårt att skaffa boende, även för svenska ungdomar. För att få en lägenhet krävs att du har en fast inkomst, säger Anna Doll, chef på integrationsenheten.

Hur ett erbjudande om bostad från kommunen skulle utformas är svårt att säga, då det är oklart om det finns en lagstiftning som stödjer bistånd av det här slaget.

– Det finns ingen enkel lösning på det här, och det har med lagar att göra.