Som vi tidigare har berättat har politikerna varit oense om kommunen ska införa nya regler om skolelevernas busskort. Enligt ett förslag skulle bara de elever som har fem kilometer eller längre till skolan få ett gratis busskort. Syftet har varit att spara pengar, men oppositionen menar att den besparingen kan gå upp i rök om eleverna i stället väljer en skola i Norrköping för att få ett busskort. På tisdagens kommunstyrelsemöte backade majoriteten på den punkten.

– Alla som fått busskort tidigare kommer att få det även i fortsättningen, säger Anders Bevemyr (S), kommunalråd.

Hur kom det sig att ni valde bort avståndsregeln?

– Det var så pass mycket diskussion om det. Vi ska ha en bra konkurrenskraft mot övriga skolor i länet, busskorten ska inte vara en orsak till att välja en annan skola.

Däremot införs alltså läsårsbiljett för eleverna, vilken innebär att de bara åker gratis mellan klockan 06.00 och 19.00 på vardagar och inte på helger och längre lov. Det ger en besparing på 212 000 kronor per år.

– Det är många andra kommuner som gjort precis samma sak, det tror jag inte är jättekontroversiellt, säger Bevemyr.

Utöver busskortfrågan togs flera beslut om stora investeringar på kommunstyrelsen. En av dem är Brobyskolans gymnastikhall som nu är stängd på grund av fuktskador. Den kommer att renoveras enligt det dyraste förslaget, en utgift på 7,7 miljoner kronor.

– Där säkerställer vi inför framtiden att vi har en hall som är bra rustad, säger Bevemyr.

– Man kommer göra en energilösning som håller för framtiden, vi kommer att tilläggsisolera och vi kommer naturligtvis att byta ut det material invändigt som inte är bra, så att det inte är hälsovådligt att vara där.

Utbyggnad av Västra Husby skola är också en efterlängtad investering som nu ska bli av. Skolan ska bli 490 kvadratmeter större och de äldre delarna ska renoveras. Någon prislapp där är inte satt.

– Det måste upphandlas och återrapporteras till kommunstyrelsen innan vi skriver avtal. Vi vill gärna inte låsa fast oss vid något.

När bygget kan komma igång kan Anders Bevemyr inte svara på.

– Vi ska försöka komma igång med det så snart som möjligt. Men det är, precis som med Brobyhallen, att det tar tid med upphandlingar.

Ett tredje bygge som fått klartecken är ett nytt demensboende på Älgstigen. Där är det inte kommunen själv som bygger utan man planerar för att hyra lokalerna för verksamheten. Målet är att det ska stå klart 2020.