Nicklas Lindekrantz sitter i val- och arvodesberedningen och har därför satt sig in i hur arvodena till kommunens politiker ser ut. Dagens reglemente gäller mellan 2015 och 2018 och nu pågår arbetet med att lägga fram ett förslag som kommunfullmäktige ska ta ställning till den 19 december.

Som vi tidigare har berättat diskuterar majoriteten om man ska ta bort insynsplatserna för de mindre partierna, med hänvisning till att det blir dyrare eftersom två nya partier har tillkommit. De vill också sänka ersättningen till gruppledarna med 2,5 procent.

Det var i relation till det här som Nicklas Lindekrantz började titta närmare på vad arvodena ligger på och reagerade då starkt på vad Ramunderstadens ordförande får för sitt arbete. Det visade sig att politikerna vid beslutet som togs 2014 skrev upp arvodet från cirka 60 000 kronor per år till över 200 000 kronor.

Artikelbild

| "Jag vill ha konkreta fakta och siffror", säger Lindekrantz som jämfört kommunala bostadsbolag och deras ordförandens arvoden.

Ersättningen i Söderköping bygger på en procentsats utifrån riksdagsarvodet, vilket 2017 gav Ramunderstadens ordförande ett årsarvode på 214 368 kronor. Det kan jämföras med Hyresbostäder i Norrköping där ordföranden hade 60 250 kronor och Uppsalahem där ordföranden hade 122 246 kronor om året, trots att lägenhetsbeståndet där är dubbelt så stort som i Söderköping. Hos Bostadsstiftelsen Platen i Motala hade ordföranden 113 004 kronor i årsarvode medan Bostadsbolaget i Mjölbys ordförande fick 64 281 kronor.

Av de kommunala bostadsbolag som vi jämfört har endast Stångåstadens ordförande i Linköping en högre ersättning än Ramunderstaden, med 225 000 kronor i årsarvode 2017.

– Då pratar vi om ett bolag som har 2,5 miljarder i omsättning och över 18 000 lägenheter, det talar för sig själv. Det går inte att jämföra med ett bolag som Ramunderstaden som har 120 miljoner i omsättning och 860 lägenheter. Det handlar också om hur mycket som byggs, ju mer lägenheter som byggs desto mer arbete för styrelsen, säger Lindekrantz.

När beslutet om höjningen togs i Söderköping ansåg politikerna att bostadsbolagets ordförande skulle ha lika stor ersättning som nämndordförandena.

Men Nicklas Lindekrantz menar att arbetsinsatsen som bolagsordförande är betydligt mindre. I arbetsuppgifterna ingår att hålla i sex möten per år, nätverka, samarbeta och vid behov rekrytera en ny vd.

Han uppskattar att det som mest rör sig om 250 timmar per år. Även om det i Söderköping också ingår att sitta i majoritetsberedning och allmän beredning tycker han inte det går att likställa med en nämndordförandes arbetsinsats.

– En nämndordförande har två möten i månaden och ingår i massa andra beredningar.

– Gör man en jämförelse så ser man orimligheten.

Han tror att alla politiker inte var insatta i hur mycket pengar det rörde sig om när beslutet togs, men menar att det ändå inte förringar omständigheterna.

– Det är 108 000 kronor om året som jag anser att man betalar en person i onödan.

Under onsdagen kommer Landsbygdspartiet Oberoende lägga fram ett eget förslag till val- och arvodesberedningen där ersättningen sänks till häften för bostadsbolagets ordförande, men gruppledarnas och insynsplatsernas arvoden ligger kvar.

– Med vår kalkyl går det jämnt upp, vi får inga ökade kostnader och vi får en bredare demokrati.

– Det sista jag vill är att spara på politikernas arvoden därför att det är nödvändigt för att arbetet i kommunen ska fungera. Men fördelningen måste vara relevant.