Det är region Östergötland och Söderköpings kommun som bjudit in politiker, tjänstemän, kulturaktörer och föreningar till kvällens möte. Även allmänheten är välkommen.

– Det är 30 stycken anmälda, det är bra uppslutning, säger Jane Nilsson.

Hon åker runt till länets alla kommuner för att få idéer och inspel på den regionala kulturplan som sen ska antas av regionfullmäktige. Kulturplanen redovisas till Kulturrådet och på så vis får regionen statliga medel till kultur.

– Så den här planen ska vara på plats, det är ett måste, säger hon.

Kommer det handla om den egna kommunen eller är det mer övergripande frågor på mötet?

– Vi har ett antal frågor som är ganska generella. Till exempel hur delaktigheten i kulturen ska öka och hur förutsättningarna för kulturaktörer ska bli bättre. Men det är klart att man utgår från sin egen värld i det lokala samhället.