Enligt den stämningansökan som lämnats in till Norrköpings tingsrätt hotade kvinnan att bränna ner socialkontoret i början av januari förra året. Någon månad tidigare ska hon ha hotat att döda en kommunanställd.

Åtalet omfattar sammanlagt fem fall av hot mot tjänsteman, tre fall av olaga hot och ett fall av överträdelse av kontaktförbud.