– Om vi ska få en bra och stabil majoritet här i Söderköping så är det Alliansen som gäller nu efter valet, säger Inga-Lill Östlund (L).

Hon hoppas att diskussionerna mellan de politiska partierna börjar snart eftersom väljarna har rätt att veta vilket styre kommunen ska ha.

– Det är viktigt att få fram en majoritet, men det betyder inte att man ska strunta i oppositionen. Vi i Alliansen har sagt att vi inte vill splittras. Vi har haft ett bra samarbete den här perioden och varit eniga i alla frågor, säger Inga-Lill Östlund.

Hon hoppas på att Alliansen håller ihop, det vill säga att Moderaterna enar sig till de övriga allianspartierna. Då får de totalt 21 mandat tillsammans av 39 mandat totalt.

Egentligen ska nya kommunfullmäktige tillträda den 15 oktober men i Söderköping har man inte sammanträdet förrän den sista dagen i månaden. Partierna har tagit ett gemensamt beslut om att inte byta nämnder förrän efter årsskiftet.

– Den nya majoriteten brukar alltid byta nämnder och organisation. Det kan tillkomma nya nämnder, men detta sker inte förrän nästa år.

Personkryssen beräknas vara färdigräknade nästa vecka. De påverkar inte mandatfördelningen, men kan förändra ordningen på varje partis lista.

– Själv har jag sagt till folk att inte rösta på mig utan att släppa fram nya i år. Det verkar ha varit få kryss i år, men då möjligheten kom var det väldigt populärt att kryssa. Även om få politiker brukar utnyttja detta. Det svenska kynnet är väl mer som "laget före jaget", säger Inga-Lill Östlund.

Fotnot: För att kryssas in måste en person få minst 50 röster och minst fem procent av partiets totala röster.