De extra öppettider som infördes på prov förra sommaren var måndag, onsdag och fredag 07.00-08.00 under de veckor som skolorna har tillgång till friluftsbadet före och efter sommarlovet.

– Försöket bygger ju på ett medborgarförslag så det finns en önskan om det här. Det var välbesökt och uppskattat, säger Peter Tauberman, driftchef på Teknik och entreprenad.

I den utvärdering som har gjorts konstateras att intäkterna från entréavgifter har täckt upp för de personalkostnader som uppstått. Samtidigt noteras att den extremt varma sommaren generellt ledde till ett ökat antal besökare, vilket får antas gälla även de extra öppettiderna.

Vid senaste mötet med servicenämnden beslutade politikerna att fortsätta med de utökade öppettiderna.

– Jag tycker att det är bra om det är öppet så mycket som möjligt. Det är klart att det påverkar oss eftersom det inte finns några ordinarie badvärdar då, utan det blir ordinarie personal på drift som får ta det. Det inkräktar lite på våra andra sysslor men inte mer än att det går att lösa, säger Peter Tauberman.