I samband med att fullmäktige i november 2017 tog beslut om att bygga en ny skola i Alboga ingick också ett beslut om en multihall och en kulturscen i samma område. Nu har tjänstemännen på kulturkontoret gjort en behovsanalys och fört en dialog med representanter från bland annat föreningslivet, kulturskolan, regionala kulturinstitutioner och aktörer på riksplanet. Under tisdagen kommer servicenämnden besluta om frågan ska tas vidare till kommunstyrelsen för fortsatt utredning. I tjänsteutlåtandet föreslås att en kulturscen inte projekteras i samband med multihallen, utan att den får ett eget spår.

– I princip alla vi pratat med tror att det blir bättre förutsättningar så, säger Mats Gripenblad, chef för Kultur och fritid.

Varför bör en kulturscen ligga centralt?

– Många lyfter fram närhet och att man ska kunna ta sig dit på ett enkelt sätt kollektivt. En del framhåller att det vore bra med närhet till Stinsen och eftersom vi har vår egen verksamhet där vore det en fördel. Men det är mycket man behöver ta hänsyn till, säger Mats Gripenblad.

Tanken är att kulturscenen ska ha kapacitet för 300–350 platser och att scenen ska vara anpassningsbar till flera olika kulturformer som musik, teater, föreläsningar och dans. Storleken föreslås bli Riksteaterns riktlinjer för en "blå scen", vilket innebär en mellanstor scen med enklare utrustning.

– Det avgör vilken typ av produktioner de kan skicka ut, säger Gripenblad.

Hur stor är behovet av en kulturscen i Söderköping?

– Det är klart att det finns ett behov. Ibland kan vi inte ta emot vissa föreställningar eftersom de lokaler vi har inte har rätt förutsättningar, det är särskilt tråkigt när det handlar om att ge barn och unga en kulturupplevelse.

– Det skulle också vara värdefullt utifrån att Söderköping vill vara Östergötlands bästa boendekommun. Kultur och fritid är en viktig del i det, säger Gripenblad.

I en vidare utredning föreslås att man ska titta både på nuvarande lokaler som kan vara lämpliga att bygga om, och möjligheterna till nybyggnation. Det finns en del bidrag att söka från Boverket och Arvsfonden, men man bör också se över möjligheterna till samfinansiering med föreningsliv, näringsliv och andra aktörer.