Det var efter en olycka 2011, när en åttaårig flicka från Bollebygd omkom efter att ha fått en gravsten över sig som det kom nya riktlinjer för att kontrollera gravstenarnas säkerhet.

Under 2016 började kyrkogårdarna i Söderköping Sankta Anna församling kontrolleras. Mest alarmerande var resultatet i Mogata, där 200 av de cirka 380 stående gravstenarna måste åtgärdas.

– I stort sett alla gravrättsinnehavare vi skrev till har svarat, säger kyrkogårdschef Fredrik Jonsson.

Artikelbild

| Säkrade. Inte vackert men säkert är det på kyrkogården vid Mogata kyrka.

Cirka hälften av dem man varit i kontakt med har valt att stadga upp gravstenarna. Av den halva som är kvar har en tredjedel återlämnat stenarna.

– De gravstenarna kommer vi att ta bort under 2018, säger Fredrik Jonsson.

För ett 60-tal av gravarna finns det ingen kontaktperson.

– Vi kan inte ens skicka ett brev, det finns ingen gravrättsinnehavare. Det blir ett forskningsarbete att försöka hitta någon. Vi kommer att sätta upp en skylt vid de aktuella gravarna och annonsera i församlingsbladet och på kyrkogårdarnas anslagstavlor.

Om ingen hör av sig inom tre år återgår graven till kyrkan.

– Innan den tas bort kommer vi att titta på om det finns något kulturhistoriskt intresse kring gravstenen. I så fall får den stå kvar och bekostas av begravningsavgiften, säger Fredrik Jonsson.

Oavsett om det finns, eller inte finns en sten på graven får marken inte röras förrän tidigast 25 år efter sista gravsättningen.

Även på de övriga kontrollerade kyrkogårdarna är det många återlämnade gravar.

– Många av gravarna är gamla och får man ett brev efter 25–30 år kanske man inte tycker det är värt att ha den kvar. Men det är tråkigt om det blir en massa tomma gravplatser.

När kravet kom på att gravstenarna skulle åtgärdas var det många som reagerade negativt och tyckte att det är något kyrkan ska stå för. Kostnaden för att säkra gravstenen ligger vanligtvis mellan 1 500 och 3 500 kronor. Större stenar medför än större kostnader. Många hotade att lämna Svenska kyrkan.

– Men även om många var upprörda valde de flesta att beställa åtgärden som vår förvaltning erbjöd, säger Fredrik Jonsson.

– Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten, men den finansieras inte av den kyrkoavgift man betalar som medlem i Svenska kyrkan, utan alla som vistas i Sverige är skyldiga att betala en begravningsavgift, förklarade han i en tidigare artikel i NT.

Kvar att kontrollera under 2018 är kyrkogårdarna i Sankt Anna och Skällvik.