Förbileden är ungefär en mil. Vi gick åtta till nio kilometer. Vi avstod sista biten från väg 210 och upp till Klevbrinken.

Med mig har jag Tryggve Johansson, erfaren orienterare från Åby. Det är han som ska se till att vi håller oss inom den cirka 200 meter breda korridoren som ligger utlagd på kartan.

Vi lämnar den nuvarande E22 strax söder om Braberg. Framför oss ligger skogar, åkrar, öppna fält och en å. Det är tidvis rätt kuperat. De sista meterna möter vi två dramatiska öden.

Artikelbild

| Ny utsikt. Vid Stenmanstorp i närheten av Skärpinge blir det en ny utsikt när E22 kommer att dra fram över åkrarna.

När vägen är klar kommer man i en planskild korsning välja att fortsätta E22 istället för att åka in i Söderköping. Nu ger vi oss in i tät snårig skog. Det är svårt att hålla en linje ens inom de 200 meterna men Tryggve är säker med kompassen. Det här är det mest skogrika partiet vi har under vår vandring.

Vi passerar Brabergs gård. Några 100 meter därifrån ser vi några av rödtoppade pinnar från i vintras när det i meterdjup snö togs markprover inför vägbygget.

– Nu ska vi ha några stenar där framme, säger Tryggve och tittart på kartan.

Helt rätt och strax efter är vi ute på Östgötaleden. Vi går en kort bit där innan vi viker av mot Årtlöten. Får man tro Trafikverkets kartskiss kommer gården att klara sig.

Artikelbild

| Vägsträckning. Trafikverkets karta över hur nya E22 ska gå väster om Söderköping.

Nu blir det lättare. Vi kan följa vägen från St Liljerum mot Alboga och Söderköping. Vid Skärpinge stöter vi på Margot Rask från Liljerum som är ute och rastar hunden Kia. Om några år kommer E22 att gå rakt över åkrarna. En gångtunnel kommer att rädda hennes promenad.

– Tur är väl det, men svamp och gångstråk försvinner. I början var jag rädd att vägen skulle komma ännu närmre, säger hon.

Artikelbild

| Sista biten. Från åkrarna ovanför kommer nya E22 ner mot Linköpingsvägen. Den kommer att gå rakt över husen till höger på Högmarksvägen.

Riktigt nära kommer Per Olov och Käthe Stenman vid Stenmanstorp att få vägen.

– Först skulle den gå rakt genom köket, men nu kommer den att gå nere i svackan, 30–40 meter från tomten, säger han förvånansvärt lugnt.

Artikelbild

| Vovve. Margot Rask, Liljerum, på promenad med hunden Kia i närheten av Skärpinge. Om några år får hon gå i en tunnel under E22.

Istället för att från terrassen blicka ut över åkrar och fält kommer de att få titta in i ett bullerplank.

I närheten av Alboga rastar vi i en ekbacke. Efter pausen är vi snart framme vid vägen mot Östra Ryd, där en planskild korsning ska byggas. Det här blir en ny stadsentré till Söderköping, Västra trafikplatsen.

Artikelbild

| Framtiden. En vy från Waldorfskolan. Här kommer E22 gå fram, förbi bland annat Turegård och ner mot Linköpingsvägen.

Vi fortsätter förbi Kohlstad, vilket även E22 enligt kartan kommer att göra, men sedan börjar problemen. Någon högbro över Storån finns givetvis inte, den dröjer många år. Men det finns ingen liten bro heller nedanför Waldorfskolan där vi hade hoppats att kunna ta oss över. Det blir en omväg på ett par kilometer innan vi åter är inne på E22:ans sträckning.

Från Waldorfskolan, som förmodligen får vägen alldeles nedanför skolgården, blickar vi ut över fälten. På håll ser vi Turegård och fortsätter förbi där. På Trafikverkets karta verkar vägen gå rakt över husen.

Artikelbild

| Märkpinnar. I vintras gjorde Trafikverket markundersökningar här. Pinnarna sitter kvar med en allt blekare röd topp. Vägen ska gå rakt över kärret enligt kartan.

Riktigt så illa är det inte.

– Vad vi vet blir husen kvar. Vägen kommer att gå rakt över gärdena, så de försvinner ju, säger Christer Svensson som äger Turegård, men inte bor där själv utan vid Högmark.

Artikelbild

| Kompassriktning. Vandringen startar. Tryggve Johansson kollar på kartan hur vi ska gå från gamla E22 och in i skogen.

Vi närmar oss slutet på promenaden när vi går ner för backen mot väg 210 och SM Entreprenad. De liksom andra företag i området klarar sig, men det gör inte ett par av bostadshusen vid sidan om.

Urban Björkert på Högmarksvägen:

Artikelbild

| Hygge. Det är kuperat och tidvis risigt, inte helt lätt artt ta sig fram.

– När den nya vägen kommer tar Trafikverket över vårt hus, men något mer har vi inte fått veta varken av Trafikverket eller kommunen.

Det samma gäller grannen.

Artikelbild

| Gårdshus. Årtlöten kommer att få nya E22 rätt nära men husen ser ut att klara sig.

– Jag har bett att Trafikverket ska lösa ut mig, säger Ingegerd Ek, som bott i huset sedan det byggdes 1972.

Vår promenad är slut. På håll ser vi Klevbrinken där den nya sträckningen ansluter till den gamla.