– Idag är vägen dålig rent tekniskt sett, den har dålig bärighet, smala vägrenar och bitvis dålig sikt. Vi vill bygga om den för att öka trafiksäkerheten, säger Gabriella Strand, projektledare på Trafikverket.

Planen är att bygga en ny väg, anpassad till en hastighet på 80 kilometer i timmen, parallellt med den gamla. Den gamla ska sen byggas om till gång- och cykelväg. Det gäller större delen av den totalt 2,5 kilometer långa sträckan.

– Idag är det obehagligt att cykla där och det är rätt många boende längs vägen. Det finns också flera ridhus dit många unga vill kunna cykla, men idag är det inte många som vågar det.

Artikelbild

Dessutom vill Trafikverket anlägga en gång- och cykeltunnel vid busshållplats Perstorp, i närheten av stall Ekängen. Syftet är att gångare och cyklister ska kunna korsa vägen planskilt från biltrafiken.

– Det är många som vill ta sig vidare till Evertsholm där, både turister som vill cykla längs kanalen och boende, säger Gabriella Strand.

Vägplanen är nu alltså ute på samråd vilket innebär att allmänheten kan lämna in sina synpunkter till Trafikverket.

– Det vi hör är att folk är positiva till förändringen.

– Men vi väntar med spänning. Man kan lämna in synpunkter till 22 april så folk har tid på sig, säger Gabriella Strand.

Efter att samrådstiden gått ut kommer Trafikverket sammanställa och bemöta synpunkterna i vägplanen. Efter det skickas den vidare till en oberoende avdelning på Trafikverket för fastställelse.

Byggstart, om inte planen överklagas, väntas bli år 2020.