Det var Peter Karlström (C) som framförde bordläggningsyrkandet.

– Det är ett viktigt och omfattande ärende för Söderköpings utveckling och vi har inte hunnit sätta oss in i frågan, sade Peter Karlström.

Redan i kommunstyrelsen hade den borgerliga oppositionen – C, L och KD (som från och med nästa kommunfullmäktige ingår i majoriteten) – framhållit att mer tid behövdes.

Artikelbild

Yvonne Persson (M) begärde ändå ajournering och kunde sedan meddela att S och M gick med på bordläggning.

Kommunägda Albogadalen är 61 hektar stort och gränsar i nordväst till Högby, i norr till Hagahov och Albogaleden, i sydost till Skogshem och i söder mot skog. Väster om området planeras den nya E22.

Planen ska utgöra riktlinjer för kommande detaljplanering. Enligt planen blir det såväl bostadsrätter, hyresrätter, villor, parhus och kedjehus.

Det sägs vidare att eftersom området har ett strategiskt skyltläge utmed nya E22 uppmuntras en bredare färgpalett. Fasaderna ska vara klädda av trä, tegel eller puts. Inom området kommer även behövas skola, förskolor, vårdboenden, lekplatser, park och natur. Albogaleden ska ramas in genom ny bebyggelse som i sitt formspråk samspelar med befintlig byggnation på den norra sidan av Albogaleden.

Eftersom det var mandatperiodens sista KF-sammanträde avtackades även avgående ledamöter och ersättare. Den 31 oktober är det nya kommunfullmäktige som tar över, bland annat frågan om Albogadalen.