Ämnena var vitt skilda, från vildsvinens beteende till matematiska formler och kemisk forskning, då eleverna på Nyströmska gymnasiet presenterade sina gymnasiearbeten nyligen.

Resorcinol är en kemikalie som finns i hårfärgningsmedel, krämer och däck men även används inom jordbruket med mera. Mariam Rashed ville undersöka hur ämnet påverkar levande organismer. En kall februaridag fångade hon vattenloppor i Söderköpingsån och la sju stycken i tre bägare. En bägare hade stor mängd resorcinol, medan en hade tio gånger mindre av ämnet och en inte hade något alls.

Det visade sig att lopporna i bägaren med högst halter dog inom en timme. De med mindre delar av ämnet levde två veckor men förlorade förmågan till fortplantning. Medan de som inte utsattes för något fortsatte att leva och fortplanta sig.

Artikelbild

| "Jag byggde en robot. Den rör sig och kan styras, men är inte användbar på något sätt, det var inte meningen", säger Matilda Danielsson.

– För vattenloppor är en liten mängd av ämnet giftigt. Vi människor behöver inte heller få mycket i blodet innan vi får biverkningar, men de försvinner på några dagar om vi inte fortsätter att utsätta oss, säger Mariam Rashed.

– Huden absorberar en procent av kemikalien. Då händer inget, men om man har kräm på sårig hud eller solbränd hud så är det lättare att kemikalien kommer in i blodet. Det är farligt om vi får in den i blodet för då får hemoglobinet svårare att ta upp syre. Men det är inte akut hälsofarligt, säger hon.

Vanliga biverkningar är skakningar, blod i urinen, feber och hormonstörningar.

Matilda Danielsson passade på att göra en robot. Den är en miniatyr av en större modell. Den har två frekvenser, kan röra på sig och styrs via en fjärrkontroll.

Artikelbild

| Avgångseleverna valde olika teman för sina specialarbeten. Från vänster: Fabian Sterhlin, Joakim Raukala Lahti, Matilda Danielsson och Mariam Rashed.

– Det svåra var att allt behövde passa perfekt, det behövde vara rätt på millimetern. Originalet är flera meter och därför fanns det nästan ingen felmarginal, berättar Matilda Danielsson.

– Det finns cyklar, där man använder robotar istället för hjul och tar sig fram så. Men den här roboten är inte användbar på något sätt, det var inte meningen.

Artikelbild

| "Vi behöver inte få mycket resorcinol i blodet för att få biverkningar, men de går snabbt över om man inte utsätts mer", säger Mariam Rashed.

I sex år har Fabian Strehlin jagat. Djur och natur är ett intresse och han valde att studera vildsvin. Tanken var att se deras beteende och om de kan lära sig saker.

– Det märks att de lär sig av upplevelser. De förknippar saker med fara och belöning. Ett exempel är att jägare ofta lyser då de jagar. I början av säsongen bryr de sig inte om ljuset, men i slutet är de rädda för det, säger Fabian Strehlin.

Artikelbild

| Matematiska formler var ämnet som Joakim Raukala Lahti valde.

Djuren lär sig att gå till foderplatser och vilka tider som fodret läggs ut.

– Jag har också sett att vildsvin kan reagera då de blir spårade. Det finns exempel på att vildsvinet gått i cirkel för att sedan gömma sig och kontrollera vem som förföljer. Ibland attackerar de.

Artikelbild

| Mariam Rashed valde att studera vattenloppor och hur de påverkades av kemikalien resorcinol.

Utanför Söderköping finns ganska mycket vildsvin och de är ett problem för del bönder.

– De äter mycket och förstör men vi håller dem på en ganska bra nivå.

Matematiska formler var ämnet som Joakim Raukala Lahti valde.

– Jag har arbetat med flera formler och ville visa hur en formel omvandlas till grafik. Att åskådliggöra relativitetsteorin, säger han.

Det var en svår utmaning och tog honom ungefär ett halvår att sätta sig in i.

– Att förklara detta för yngre elever under bara en kvart var inte lätt. Men jag har tagit fram en bild som man kan ändra på och den visar precis det som bokstäver och tecken egentligen visar, säger han.

Gymnasiearbetena kräver mycket. Eleverna ska skriva en vetenskaplig rapport, en sammanfattning på engelska och presentera vad de gjort.

– Det här ska vara det bästa de gör inom sina karaktärsämnen, säger Jenny Lindström, lärare i biologi och kemi.

Tre av Nyströmska gymnasiets elever uppmärksammas också av Östsvenska Handelskammarens då de delar ut sitt Framtidsstipendium. Mariam Rashed, Matilda Danielsson och Lina Kromnér är tre av totalt sju stipendiater.