– Det känns jättebra, vi är väldigt oroliga för grundvattnet här ute. Jag har ju märkt av att grundvattennivån är låg, vi har kört slut i vår källa några gånger under våren när vi gett djuren vatten, säger Helen Forsman, ordförande i byalaget.

Det planerade vattenverket är ett sådant som avsaltar sjövattnet genom så kallad omvänd osmos. Kortfattat kan man säga att vattnet utsätts för högt tryck och pressas genom ett membran som bara tillåter rena vattenmolekyler att passera.

– Det vattnet som är salt går sen tillbaka ut i sjön medan sötvattnet sparas i bufferttankar och fördelas därifrån till hushållen, säger Helen Forsman.

Artikelbild

| Helen Forsman är ordförande i byalaget. Hon har gott hopp om att bidraget ska beviljas till vattenverket.

Kapaciteten blir så hög att 60 hushåll skulle kunna ansluta sig, idag är ett 30-tal preliminärt intresserade.

– Vi är helt övertygande om att fler kommer vilja ansluta sig när de ser hur bra det är. Idag sinar brunnarna och det är dålig vattenkvalitet, säger Björn Hansson, projektsamordnare.

Lånet som kommunstyrelsen fattade beslut om är på 1 150 000 kronor och har en ränta som motsvarar kommunens internränta. En förutsättning för lånet är dock att bidrag beviljas från den ideella föreningen Kustlandets Leaderprogram – som finansieras främst av EU och svenska staten – och att pengarna betalas tillbaka så snart de fått ut det.

Bidraget står för 50 procent av kostnaden för vattenverket och resten står de som ansluter sig för.

– Lånet handlar om att vi ska kunna starta upp projektet utan att plocka ut pengar av folk, så de inte behöver ligga ute med pengar innan det är klart, säger Helen Forsman.

Hon har gott hopp om att deras ansökan ska beviljas.

– Vi har haft en dialog med Kustlandet och träffat dem flera gånger både på Aspöja och i Söderköping. När de väl tar beslutet går det fort.

Aspöja byalag hade också en tanke om att vattenverket skulle kunna komma turisterna till del, genom tappkranar för färskvatten. Det sa kommunstyrelsen däremot nej till, med motiveringen att de måste prioritera att underhålla de anläggningar de har i nuläget. Byalagets ansökan om 300 000 kronor gällde en liten brygga för båtgäster, dusch och toalett och tappkranar för kajak- och båtfolk.

– Det är lite tråkigt att de sa nej till det, men jag kan förstå varför de gjorde det. Kommunen har ju ont om pengar just nu. Men som jag tolkar texten så stänger de det inte helt i framtiden. Det betyder i alla fall att vi inte kommer sätta upp några tappkranar till kajakturister som vi hade tänkt.