Söderköpings bio ägs av företaget Videvox och Peter Fernold är anställd av kommunen på timbasis för att ansvara för biografen. Han anser att underhållet generellt är eftersatt och att det skulle behöva målas på sina ställen, men framför allt är det belysningen som är ett problem.

– Det är ganska allvarligt. Jag känner att risken är stor att något fysiskt går sönder snart. Dessutom är det antingen fullt ljus eller helt becksvart, säger Peter Fernold.

Både han och Ramunderskolan, som har tillgång till lokalen dagtid på vardagar, har påpekat för Ramunderstaden att det måste åtgärdas.

Artikelbild

| Belysningsfrågan har inte prioriterats på flera år.

– Vi har lyft det från skolans håll ett antal gånger. I värsta fall kan lampor ramla ner och då finns ju en skaderisk, säger Patrik Andersson, kulturskolechef.

Ari Koivunen, förvaltare på Ramunderstaden, säger att inköp av ny belysning är ett ansvar som ligger på kommunen.

– Vi är ansvariga för underhåll och service. Det är kommunen som äger fastigheten och vi gör ingenting sådant förrän vi får en beställning, säger han.

Rikard Bardun, chef på serviceförvaltningen, känner först inte till bekymren i Salong Ramunder men återkommer och bekräftar att det är ett ärende som har blivit liggande en lång tid.

– Varför det inte prioriterats vet jag faktiskt inte. Men jag vet att de plockat ner några armaturer i förebyggande syfte. Nu hoppas jag att vi kan prioritera det i nästa års budget.

Frågan kommer också att diskuteras politiskt vid nästa kommunfullmäktige då Marja Bergström (V) lyft frågan i en interpellation till ordföranden i servicenämnden. Bland annat undrar hon hur kommunens ledning ställer sig till bioverksamheten och om det är en verksamhet som det finns anledning att stödja. Själv tycker hon att det finns det.

– Absolut. Det är ett av de kulturella inslag som är viktiga för staden.

Martin Sjölander (M) är ordförande i servicenämnden fram till årsskiftet och säger att bion är viktigt även för honom.

– Kommunen ska stötta bion och det gör vi ju också.

Något närmare svar på belysningsfrågan och övrig upprustning kan han dock inte ge i nuläget.

– Jag behöver sätta mig mer in i frågan först, säger han.

Efter årsskiftet är det Inga-Lill Östlund (L) som kommer att vara ordförande i nämnden.

– Jag har kommit överens med Martin Sjölander, som ska svara på interpellationen, att jag får se svaret innan han skickar det. Tyvärr sägs det att besöksantalet har minskat till bion men än är det för tidigt att säga något, säger Inga-Lill Östlund.