Rådhuset, byggt mellan 1773 – 77, är klassat som byggnadsminne och därför måste alla renoveringar på huset föregås av ett omfattande förarbete. Ett antikvariskt utlåtande av en expert har redan gjorts och en ansökan om tillstånd enligt kulturmiljölagen är inskickad till länsstyrelsen.

– Man får inte göra vad som helst med ett sånt här hus, säger Patrik Forsberg, projektledare på Ramunderstaden.

Tanken var att renoveringen skulle dra igång i februari nästa år men bidragen till projektet, som kommunen sökt från Riksantikvarieämbetet via länsstyrelsen, fördelas inte förrän under våren.

Artikelbild

| Färgen flagnar runt fönstren som sattes in 1937.

– Vi får inte starta arbetet tidigare för då betalas inte det eventuella bidraget ut, säger Peter Wall, projektledare på kommunen.

Av hänsyn till turistsäsongen och medeltidsveckan blir det troligen så att arbetet påbörjas först till hösten. Arbetet beräknas ta fyra, fem månader.

– Det vore fel att starta arbetet nu, vi måste tänka på kommuninvånarna och alla pengar är välkomna i kassan, säger Peter Wall.

I samband med fönsterrenoveringen är det också bestämt att takryttaren, det vill säga tornet, ska göras iordning.

Artikelbild

| Tornet, eller takryttaren som det heter, ska också renoveras.

– Det ska målas och klockan ska förgyllas. Vi ska även kolla konditionen på plåttaket, säger Patrik Forsberg.

Den senaste renoveringen genomfördes 1999 då kommunen fräschade upp fasaden. Fönstren är från 1937 och i samband med den renoveringen återställes rådhussalen i sitt gamla skick.