Agerandet var ett övergripande beslut i partiet och i samtliga nämnder valde ledamöterna att lämna en protokollsanteckning där de framför att Socialdemokraterna inte står bakom den strategiska plan som Alliansen antog i kommunfullmäktige i november förra året. De påpekar att de föreslagit andra budgetramar som innebar mer resurser till verksamheten, och att de i stället kommer att presentera ett eget budgetförslag. Beslut om ny strategisk plan för 2020-2023 ska sen tas i fullmäktige i juni.

– Vi tycker att de besparingar som är föreslagna i nämnderna ger alldeles för stora konsekvenser. Vi tänker, som förra året, föreslå en skattehöjning på en krona för att man inte ska behöva göra så stora besparingar, säger Tuula Ravander (S), oppositionsråd.

Var ser ni de allvarligaste konsekvenserna?

– Överhuvudtaget där det handlar om att minska på personalen, i förskolan, skolan och omsorgen. Det är det vi ser som allvarligast eftersom det redan i dag är ganska låg bemanning.

– Sen är det många saker vi drivit igenom som man nu vill ändra på, bland annat barnomsorg på obekväm arbetstid.

Kommer en skattehöjning att lösa den ekonomiska situationen i kommunen?

– Det krävs effektiviseringar hela tiden, dels på grund av den ekonomiska situation som är idag, men även för att vi vet att antalet äldre ökar. Men en skattehöjning kommer göra så att vi även fortsättningsvis kan ha bra kvalitet i förskolan, skolan och äldreomsorgen, säger Tuula Ravander.

Flera andra ledamöter från både V, MP och SD är också kritiska till besparingarna och reserverade sig mot besluten.

Börje Natanaelsson (M), kommunalråd, kan idag inte säga hur de ställer sig till en skattehöjning då arbetet med den strategiska planen inte är klar. Men de hårda besparingar som nu lagts på nämnderna för 2019 står han fast vid.

Men de besparingarna som föreslås, kommer ni kunna behålla kvalitén i verksamheterna?

– Ja, förhoppningsvis, det handlar om att vi ska jobba effektivare. Man kan inte diskutera om pengar som inte finns, vi har ju ett underskott på 17 miljoner som ska tas igen från 2018.

Ni var tidigare med och lade fram ett förslag om skattehöjning, i förra majoriteten. Ni är inte helt främmande för tanken?

– När vi pratar moderat politik så ska det i så fall vara absolut, absolut nödvändigt. Men då ska man ha infört ett ekonomiskt tänkande innan, annars rinner det bara iväg och en skattehöjning skulle inte leda till något.