Det är målsättningar i Socialdemokraternas handlingsprogram inför valet, vilket Pia Dingsten, Anders Bevemyr och Kenneth Johansson presenterade på en pressträff.

Söderköping växer och det ställer stora krav på både tillgång av bostäder och lokaler av olika slag. I det kommunala bostadsbolaget Ramunderstaden står cirka 500 i lägenhetskö.

– Vi måste ha framförhållning, kortsiktiga lösningar blir alldeles för dyrt. Söderköping behöver fler detaljplanerade områden, säger kommunalrådet Anders Bevemyr.

För byggnation prioriteras Albogadalen utöver påbörjade projekt utmed Storån och gamla brandstationstomten.

– Vi söker samarbete med flera aktörer som vill bygga i Albogadalen, säger Anders Bevemyr.

Här vill man se blandad bebyggelse som ger valmöjligheter efter önskemål och ekonomiska möjligheter med såväl hyresrätter, bostadsrätter och villor.

– Med det kan vi också motverka segregation, säger Pia Dingsten.

I takt med att kommunen växer ska planeringen av skolor följa med så att brist på skollokaler inte uppstår, utlovas det vidare.

Värdig äldreomsorg, där man alltså vill bygga nytt, samt ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, satsning på miljö och grönområden och en nollvision för ungdomsarbetslöshet är andra frågor som Socialdemokraterna vill lyfta fram.