– Det är inte så att jag letar fel, utan jag kontrollerar att systemet fungerar, vad företaget har för rutin kring sin livsmedelshantering och hur den fungerar i verkligheten, säger livsmedelsinspektör David Vingård.

Han står i restaurangköket på Stegeborgs Hamnkrog som är platsen för dagens inspektion. Här har han precis kontrollerat temperaturen i kylar, frysar och dragskåp.

– Rätt temperaturer är viktiga, det måste säkerställas att livsmedlen inte förvaras i temperaturer där det kan ske en tillväxt, säger David.

Artikelbild

| Temperatur. David Vingård kontrollerar temperatur i de dragskåp där maten förvaras. Han passar också på att kontrollera att varorna är ordentligt skyddade.

Han är en av kommunens två livsmedelsinspektörer. Varje vecka åker han runt till de företag i Valdemarsvik och Söderköping som på något sätt hanterar livsmedel.

– Det kan vara allt ifrån stora restauranger som lagar maten från grunden till de som bara hanterar förpackade varor.

Vid inspektionerna kontrollerar han, utöver temperaturer, också rutiner för rengöring och hygien, att livsmedlen är rätt och ordentligt förpackade, att verksamheterna är tydliga med allergier och att menyerna stämmer. En del av arbetet går ut på att kontrollera så att det som restaurangen utger sig för att servera också är det som faktiskt serveras samt att alla livsmedel går att spåra så långt som möjligt, från leverantör till restaurang. Det kallas för spårbarhet.

– Om det står till exempel oxfilé på menyn så ska det vara just oxfilé och inget annat. Och om det skulle vara så att en kund blir sjuk av maten måste man veta när kunden åt, när man fick leveransen av just de livsmedlen. Man ska kunna gå tillbaka till livsmedelshanteringens början, säger David.

Artikelbild

| Termometer. Till sin hjälp har David Vingård en termometer som kan mäta livsmedlens yttre och inre temperatur.

– Är det sådant man inte kan spåra så hör det inte hemma i ett livsmedelsföretag. Allt ska vara säkert.

Under dagens inspektion tar han ett stickprov från menyn, han tänker spåra den gös som restaurangen har köpt in.

Artikelbild

| Dialog. "Det är viktigt att man förstår varandra och att man har samma bild kring verksamheten", säger David Vingård. Här tar han ett stickprov från en gös tillsammans med Johan Johnsson, driftansvarig på och delägare till Stegeborgs Hamnkrog.

Det är inte allt som kontrolleras vid varje inspektion. David har en kontrollplan som han följer och vid sidan om den tar han också hänsyn till vad som kontrollerats vid tidigare tillfällen. Om verksamheten har haft brister ser han till att de har åtgärdats.

– De flesta har någon liten avvikelse, 70-80 procent av verksamheterna har någon mindre brist, säger han.

Men det är inte ofta som bristerna är så allvarliga att de leder till myndighetsbeslut eller till att någon verksamhet får stänga ned.

David har arbetat som livsmedelsinspektör sedan 2009. Sedan lite mer än ett år tillbaka jobbar han på miljökontoret i Söderköping och Valdemarsvik.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Jag får göra så många olika grejer och träffa mycket människor. Det är väldigt stimulerande, jag lär mig saker hela tiden. Nya matlagningstekniker till exempel.