Socialdemokraterna har lämnat in ett eget budgetförslag som de yrkar på ska antas på fullmäktige den 26 juni. Förslaget bygger på en höjning av skattesatsen med en krona till 22:18, vilket skulle ge en ökad inkomst i kommunkassan på 32 miljoner kronor nästa år.

– Det är inte så att vi tycker det är lätt att höja skatten men vi vill behålla kvaliteten i verksamheten och det är inte möjligt med den budget som majoriteten presenterar, säger Tuula Ravander (S), oppositionsråd.

De vill exempelvis ge nio miljoner mer till barn- och utbildningsnämnden under 2020, jämfört med majoritetens förslag.

– Vi behöver ge nämnderna en möjlighet att hålla sina budgetar. Det har varit problem med det i flera år och det blir som en ond spiral. Det är bättre att ha en långsiktig plan för effektiviseringarna så man inte behöver ta så stora kliv.

Tuula Ravander och partiet är dock medvetna om att det behöver göras besparingar för att möta de ökade behoven när befolkningen blir äldre, samtidigt som det blir fler barn i kommunen.

– Då behövs det investeringar och ett resultat som klarar det.

Majoritetens sätt att hantera investeringsbehoven är hon dock kritisk till.

– Majoriteten lägger väldigt mycket pengar på kommunstyrelsen som får kostnader för lokalerna, men lägger nästan ingenting på verksamheterna. Det innebär i princip att vi bygger lokaler som kommer stå tomma för vi har inte råd att ha personal där. Det är den reflektion jag gör.