Hösten 2015 tog Söderköpings kommun beslut om att införa LOV, Lagen om Valfrihet. Det innebar att företagen Alminia och Inspirera kunde slå sig in på marknaden för stöd, vård- och omsorgstjänster, där kommunen förut varit ensam utförare. Inspirera är ett lokalt företag med 15 anställda medan Alminia är del av ett större företag med verksamhet på flera orter. Företagen är stolta och glada över vad de gör, men ägarna är också uppenbart trötta och frustrerade.

Snart efter införandet av LOV sänkte kommunen ersättningen till utförarna med sju procent. Det har heller inte skett någon indexuppräkning under 2016 och 2017, samtidigt som lönerevisioner gett företagen ökade utgifter.

– En sänkning på sju procent, det slår undan fötterna för ett nystartat företag, så är det, säger Anna Hjort, delägare i Inspirera.

Inspirera har sen sänkningen av ersättningen haft en extremt ansträngd ekonomi och Anna Hjort beskriver hur de får kämpa hårt.

– Eftersom vi inte har råd att ta in vikarier har vi själva gått in och jobbat både helger och storhelger. Det kan man inte göra hur länge som helst.

Organisationen är så slimmad att en utbildning som personalen skulle behöva gå ger henne "en klump i magen".

Trots att företaget nu lyckats vända trenden får de tidigare dåliga årsboksluten fortfarande konsekvenser. När de var tvungna att köpa in fler telefoner till företaget var de inte tillräckligt kreditvärdiga utan fick köpa telefonerna privat. De har också stoppats i sista stund från att få starta verksamhet i Norrköping på grund av det dåliga bokslutet.

Ersättningen till LOV-utförarna har setts över och höjdes med sex procent i maj 2018. I januari 2019 höjdes taxan med ytterligare 2,2 procent och servicetaxan höjdes till omsorgstaxans nivå. Trots det tycker företagen att ersättningen inte är tillräcklig. Den ligger idag på 446 kronor per timme i Söderköpings kommun, medan en timma inom kommunal hemtjänst i snitt beräknas kosta 557 kronor.

– Vi behöver komma upp i samma nivå som den kommunala hemtjänsten, säger Lotta Forsberg, också delägare på Inspirera.

– Vi är tacksamma för den höjning vi fick, men nu är det dags att ta nästa steg, säger Anna Hjort.

Ersättningen till Norrköpings LOV-utförare ligger på ungefär samma nivå som ni har nu. Varför klarar ni er inte på det?

– Det beror på att vi inte har fått några uppräkningar i förhållande till de löneökningar och andra kostnadsökningar som varit, säger Anna Hjort.

På det senaste öppna mötet med socialnämnden fick företagen chans att berätta om sin verksamhet, och utöver de ekonomiska problemen lyfte de fram en verksamhet som fungerar bra, kunder som är nöjda och en personalgrupp som trivs på sitt jobb.

Företaget har medvetet valt att ha erfaren personal och en hög snittålder.

– Det gör att vi behåller kvaliteten. De ser hur folk mår och behöver kanske inte fråga så mycket, säger Anna Hjort.

– Vi har en platt organisation och personalen får vara med och påverka sin arbetssituation, något annat sätt att få glada pensionärer på tror vi inte att det finns.

Hon säger också att det är schemaläggningen som är "nyckeln till att minimera kostnaderna".

– Vi har ingen som är i tjänst om det inte finns besök att göra.