Enligt uppgift från räddningstjänstens inre befäl, Daniel Agerhult, ska föraren ha varit ensam i bilen när den av oklar anledning gick av vägen i norrgående körriktning, omkring en mil norr om Ringarum.

Skadeläget för föraren är i nuläget okänt, men denne ska ha kunnat ta sig ur bilen för egen maskin.

De första uppgifterna gör gällande att bilen inte ska stå trafikfarligt till.