Det är en övertygelse om att skolor ska vara småskaliga och ligga nära där barnen bor som fått Peter Othberg att gå med i Centerpartiet. Inför beslutet att flytta Brobys mellanstadiebarn till paviljonger vid Ramunderskolan var Centern ett av partierna som ifrågasatte det. Tillsammans med övriga partier i oppositionen yrkade de på att förvaltningen i samråd med föräldrar på Brobyskolan skulle ta fram en ny lösning.

Så blev det dock inte och sen höstterminen är Broby II igång i paviljongerna.

– Ska man vara lite positiv så blev ju i alla fall skolgården nästan som förslaget. Sen är det ju många delar som vi aldrig fick svar på, säger Peter Othberg.

Efter beslutet i barn- och utbildningsnämnden var det 47 föräldrar som överklagade, men det visade sig redan vara för sent. Vissa föräldrar försökte då i stället överklaga placeringen av sina barn och åtta av dessa gick också vidare till Skolväsendets överklagandenämnd. Där gick det dock inte föräldrarnas väg.

"Söderköpings kommun har anfört att årskurs 4–6 inte finns vid Brobyskolan från och med höstterminen 2018. Överklagandenämnden finner inte skäl att ifrågasätta denna uppgift", blev svaret.

Det var i samband med att beslutet skulle tas, i mars i fjol, som han bestämde sig för att engagera sig politiskt. Han började knacka dörr i Brobyområdet och fick på så sätt en hel del personkryss i valet. När han sen skulle väljas till en post var det dock inte alla som tyckte att det var just i barn- och utbildningsnämnden han skulle sitta.

– Kunskapsmässigt är det kanske andra funktioner som ligger närmare mig. Men jag sa att det är skolfrågor som fick mig att gå med i partiet, och anledningen till att folk personröstat på mig, säger han.

Han fick då en plats som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Om det blir aktuellt, kommer du kunna vara med och fatta beslut i alla frågor?

– Jag kommer aldrig vara med och besluta om något som rör min familj, och därmed Brobyskolan. Men de flesta frågor i nämnden gäller inte just Broby, säger han.

Det han vill åstadkomma politiskt handlar mycket om att förbättra de brister han upplevde fanns i samband med Brobykonflikten. Han efterlyser bättre underlag innan besluten fattas och vill se en större öppenhet.

– Det är jätteviktigt för att folk ska förstå varför vi tar de beslut vi tar.

Hade det kunnat minska kritikstormen tror du?

– Det tror jag absolut. Det är klart att det är lite jobbigt att involvera fler, men det är viktigt att skapa förankring.