"Bron måste anpassas för rullstol och rollator för att möjliggöra användning av bron. Detta kan enkelt ske med standardutrustning för trappor", skriver förslagsställaren.

– Grundtanken är viktig, det är ett bra medborgarförslag, säger Johanna Grander, projektledare på serviceförvaltningen.

Hon har fått i uppdrag att utreda frågan och helt klart är att bron är i behov av renovering. Vid en besiktning i januari 2017 konstaterades bland annat begynnande brister i stålkonstruktionen samt brister i trappsteg, målning och räcke.

– Det behövs åtgärder på både räcken och trappsteg och det ska vi göra i år, säger Johanna Grander.

Däremot är tillgänglighetsanpassning i nuläget en svårare nöt att knäcka. Gatan på andra sidan bron, och Munkbrogatan, är belagd med gatsten och därför inte tillgänglig om man sitter i rullstol.

– Det är ingen idé att lägga stora pengar på att åtgärda bron om man inte kan ta sig vidare sen, säger Johanna Grander.

Höjdskillnaden är också så stor att det skulle krävas en tio meter lång ramp för att klara Boverkets regler vad gäller lutningen på rampen.

– Det skulle dra med sig väldigt mycket jobb och känns inte rimligt i nuläget.

En större renovering eller utbyte av bron planeras om fem till tio år och då kan det bli aktuellt med en handikappanpassning av den, anser Johanna Grander. Hur kommunen väljer att gå vidare med medborgarförslaget tar politikerna alltså ställning till på nästa nämndsammanträde.