I lite mer än drygt ett år har den funnits där – återvinningsstationen på Telegatan. Ofta skräpig, och utan ett inhägnande staket som skyddar skräpet från att spridas ut på fältet bredvid, och så småningom vidare till samhället. Från början var tanken att anläggningen skulle bli ett komplement till det grindhämtningssystem som de flesta Söderköpingsbor har, men under det senaste året har det kommit att bli en avstjälpningsplats för bråte som egentligen borde lämnas vid returpunkterna.

– I onsdags hade någon dumpat flera kilo skräp, kartonger, frigolit och säckar rakt på marken. Det var mer skräp än vad som får plats på en vanlig släpkärra, och måste ha körts dit av en lastbil, säger Magnus Sandström, regionchef på FTI, som just nu tillsammans med kommunen försöker spåra avsändaren till soporna.

– Det ser ut som stryk därnere. Vi misstänker att det är ett företag som stjälpt av en last, och ska nu se om det går att hitta adressaten, säger Jim Andersson, samordnare vid kommunens renhållningsenhet.

Artikelbild

| FTI och kommunen ska nu försöka spåra vem som dumpat soporna.

Han tycker att det är tråkigt att återvinningscentralen inte fungerar som det var tänkt, både vad gäller allmänhetens nonchalans, men också från FTI:s sida.

– Städningen har inte fungerat. Att sätta upp ett staket som skydd är också deras ansvar. Nåt måste göras, och vi kommer att behöva ha nya diskussioner med FTI, säger han.

Magnus Sandström håller med om att det varit problem med städningen, men säger att det till en början berodde på att de inte förstod hur hårt trycket skulle vara på anläggningen. Att det skulle vara deras ansvar att sätta upp ett staket håller han däremot inte med om.

– Vi har asfalterat under containrarna och satt upp staket på kortsidorna om dessa. Men att vi skulle stå för staketet runt hela den där jättetomten stämmer inte. Det är inte vårt ansvar, säger han.

Artikelbild

| Varken kommunen eller FTI vill bekosta det staket som skulle hindra soporna från att blåsa ut över samhället.

Att skräp från återvinningsstationen sprids ut över samhället håller han dock med om är ett problem.

– Ja, det är ju vårt ansvar att städa upp skräp som kan härledas till återvinningsstationen, så visst är det ett problem. Jag tar gärna en ny diskussion med kommunen.

Artikelbild

| Det är andra gången i år som sopor dumpas på återvinningsstationen.

Peter Tauberman är driftchef vid teknik och entreprenad vid kommunen och ansvarar för uthyrningen av tomten.

– Det är deras ansvar att se till att det är rent, det står i avtalet, säger han.