Överklagandetiden för barn- och utbildningsnämndens beslut gick ut 5 april, tre veckor efter att protokollet justerats. ”I den nuvarande formen kommer din överklagan att avvisas” står det i ett brev som gått ut till föräldrarna.

– Vi har skickat med att det finns möjlighet att välja en annan skolenhet, i mån av plats. Skulle man få avslag på det man önskat, då kan man överklaga det, säger Per-Arne Sterner, chef på barn- och utbildningskontoret.

Föräldrarna har efterfrågat ett placeringsbeslut för varje barn men när de inte fått det har de valt att överklaga den information som kommit från rektorn om att barnen flyttas till hösten.

– De har sagt att det är den information vi kommer att få, säger Jenny Johansson, förälder.

Men enligt Per-Arne Sterner är inte den överklagningsbar.

– Nej, det är bara en information om konsekvenserna av nämndens beslut. Det formella beslutet togs ju i nämnden.

Beslutet att flytta mellanstadiet togs för att Brobyskolan blivit allt mer trångbodd, men föräldrarna som engagerat sig mot flytten menar att det med relativt enkla åtgärder gått att få till en bra miljö. Enligt deras beräkningar är höstens ökning på Brobyskolan, om mellanstadiet hade fått gå kvar, bara tio barn. Per-Arne Sterner bekräftar att det är så.

Är det motiverat att öppna en ny enhet för en ökning på tio barn?

– Vi tänker tre år framåt. Hade den nya skolan stått klart till hösten -19 kanske vi hade mäktat med att tränga ihop oss ett år till, men tittar vi framåt så ser vi att det här hade vi varit tvungna att göra förr eller senare ändå.