– Vi är fortsatt kritiska till kommunstyrelsen och socialnämnden. Nämnden har inte skött sin ekonomi på ett tillfredställande sätt. Minus 14,6 miljoner kronor i förhållande till rambudgeten visar på brister i styrning och kontroll, sa revisor Lars Wallberg.

Han poängterade att revisorerna redan tidigare kritiserat detta, men anser inte att nämnden har gjort vad de kunnat. Nio miljoner back enbart på vård- och omsorg redovisar socialnämnden i förra årets budget. Samtidigt har en fördjupad granskning som gjorts av revisionsbyrån PWC visat att det finns problem i budgetberedningen.

– Det finns en dålig samstämmighet mellan mål och tilldelade medel. Man har helt enkelt skickat ett uppdrag till socialnämnden, men inte tillräckligt med medel, säger Lars Wallberg.

Även ekonomichef Maria Fredriksson var kritisk på onsdagens fullmäktige.

– En balansräkning måste landa på noll om man inte ska behöva jobba in underskottet kommande år. Nu är den på –17,4 miljoner kronor. Det påverkar kommunens budget i år, sa Maria Fredriksson.

Nämndernas utgifter har ökat generellt. Förra årets första budgetplan var 8,5 miljoner plus, men resultatet blev 25,5 miljoner kronor sämre.

– Vår prognosförmåga måste förbättras. De sista fyra månaderna förra året fick vi ett bokslut med minus 10,5 miljoner kronor. Det känns orimligt och som om man inte har koll på läget, sa hon.

En av de stora posterna var kostnader för pensioner.

Kommunens investeringsbudget var på 561 miljoner kronor, där den största investeringen var att införa flerfacks sorteringskärl i avfallshanteringen. Därefter kommer Vikingavallen i kostnader.

Vänsterpartiets Björn Grip hoppades på en lång budgetdebatt, men efter ett par timmars debatterande om hemtjänsten så var intresset inte så stort från övriga politiker.

– Det är svagt av fullmäktige om vi inte kan prestera något bättre än det här. Det här är den viktiga debatten. Nu har vi experterna här, så vi borde fråga varför det gått så dåligt och försöka förstå det, sa Björn Grip.

– Årsredovisningen visar på många brister. Av de sex mål som vi satt upp är inget uppnått och två delvis uppnådda, sa Malin Östh (V).

– Det är ju första gången vi är med. Min fråga är om man prioriterat att uppnå de kommunala målen, men inte de ekonomiska målen. Jag hoppas vi kan nå båda, sa Anneli Sjöberg (SD).

Revisorerna gav samtliga nämnder och kommunen ansvarsfrihet.