Nu agerar kommunen på fynden, som har gjorts på flera olika platser. Man har även sett duvor som haft ett udda rörelsemönster och vinglat.

– Vi fick samtal från allmänheten som sett döda fåglar. Främst från en person som har utsikt över ett tak som såg hur det låg döda duvor där, säger Tina Wolinder som är miljöskyddsinspektör.

Fastighetsägaren hjälpte till att ta ned de döda duvorna från taket och de ska nu skickas Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för analys. Man misstänker i nuläget att det rör sig om duvpest.

– Jag har varit i kontakt med SVA och de säger att det troligtvis är det eftersom det pågår ett utbrott av duvpest i södra Sverige.

Om man som privatperson hittar döda fåglar så säger Tina Wolinder att man ska lägga dessa i en soptunna för brännbart avfall eller gräva ned dem. Någon risk för att smittan ska spridas till människor finns dock inte.

– Duvpest smittar inte till människor, men man kan få en ögoninfektion. Däremot smittar det till tamfåglar. Så har man till exempel höns bör man vara försiktig. Det kan utvecklas till Newcastle-sjukan som är samma typ av virus, säger Tina Wolinder.

Duvpesten sprids mellan duvorna genom luften och genom det foder de äter. Från Söderköpings kommun kommer man inte att vidta några ytterligare åtgärder gällande de smittade fåglarna. Under kommande veckan beräknas man få ett besked från SVA om det verkligen är duvpest, vilket det mesta pekar på.