Bland Art är en konstnärsförening bestående av för tillfället åtta konstnärer och konsthantverkare från närområdet. De har tillsammans drivit Galleri Rådhuset i 18 år, men nu har de blivit uppsagda av Söderköpings kommun som äger fastigheten. Orsaken är att kommunen vill se över möjligheterna att inrymma turistbyrån där, och i så fall omförhandla avtalet så att de får tillgång till delar av lokalerna.

– Turistbyrån har varit i de här lokalerna för 20 år sen. Sen dess har turistbyrån legat i Stinsen men det verkar som om turisterna inte hittar dit, säger Lars Malm.

– I första hand handlar om att vi är trångbodda på Stinsen och behöver mer kontorsyta. Sen är det också så att som turistbyrå har vi möjlighet att nå fler om vi är mer centralt belägna, säger Therése Eklöf, besöksnäringsstrateg.

Artikelbild

| I den här utställningslokalen på övervåningen kan det bli kontor.

Enligt Lars Malm vill kommunen vill få tillgång till två, kanske tre rum på övervåningen till kontorslokaler. Dessutom vill de ha ett av rummen på nedervåningen till turistbyråverksamheten och tillgång till personalrummet.

– Det blir ett bortfall för oss på 60 kvadratmeter, så det är ganska omfattande, säger Malm.

Förutom att utställningsytan blir mindre är det två andra rum som också är i farozonen, ur konstföreningens synvinkel. Det är en grafikverkstad och en vävateljé där två av konstnärerna jobbar.

– Jag känner en viss oro. Det vore tråkigt om de förlorar sina ateljéer. Dessutom är det bra att de finns här för det skapar liv i huset.

Artikelbild

| De två ateljéerna riskerar att få flytta på sig.

Enligt Lars Malm är kommunen dock skyldig att hitta ersättningslokaler om det är så att de vill ta de rummen i anspråk.

Therése Eklöf betonar att processen just har börjat och att mycket återstår innan något beslut tas.

– Vi har olika saker vi behöver utreda. Hur mycket vi får och kan vi anpassa lokalerna till exempel. Vi behöver en öka tillgängligheten eftersom en turistbyrå är en offentlig plats. Samtidigt finns ju vissa regler eftersom det är en historisk byggnad.

– Vi måste också kunna anpassa det så att det blir en bra arbetsplats.

Om två veckor ska kommunen ha kommit vidare i processen, men någon tydlig tidsplan finns inte. Lars Malm hoppas att det blir en lösning de kan acceptera.

– Vi har ju inget alternativ just nu. Lokalen ligger väldigt bra till och turisterna hittar hit, så vi är måna om att få vara kvar.