I en interpellation till kommunalråd Börje Natanaelsson (M) frågar hon hur kommunen ska bli mer företagsvänlig och minska handläggningstiderna.

– Flera småföretagare har ansökt om bygglov och andra saker hos kommunen och fått vänta mer än ett år på svar. Så kan det inte vara. De som driver småföretag lever på sina företag. Om de är ute i god tid är det rimligt att de ska få ett snabbt svar också, tycker Marja Bergström.

Att det centrala vandrarhemmet tvingats stänga inför sommarsäsongen är ett exempel som Bergström tar fram. En annan småföretagare som tvingats att lämna sin verksamhet är caféverksamheten på Stinsen. Restauranger, både centralt och på skärgårdsöar, har också fått vänta på svar enligt henne.

Artikelbild

| "Det måste gå fortare. Vi vill inte ha några långbänkar", säger kommunalråd Börje Natanaelsson (M).

– Att det tar så lång tid är inte rimligt. Om kommunen inte lyckats svara så borde de kunna komma med konstruktiva lösningar och inte svara så sent att företagarna inte blir klara inför säsongen. Sommaren är viktig för många småföretagare, säger Marja Bergström.

Även Börje Natanaelsson anser att handläggningstiderna måste bli mycket kortare. Men han poängterar att handläggningstiderna då det gäller bygglovsärenden hålls. Enligt lag får det ta högst tio veckor.

– Det hålls om alla handlingar finns med, säger Börje Natanaelsson.

– Men vi måste handlägga snabbare då det gäller andra ärenden och vid kontakt med kommunen. Exempelvis avtalsärenden och nya avtal kan gå snabbare. Det kanske inte blir till allas belåtenhet men det får inte dra ut på tiden. I kontakt med kommunen ska man få ett relativt snabbt svar. Vi vill inte ha långbänkar, säger Börje Natanaelsson.

Enligt honom måste även de politiska besluten tas snabbare. I vissa fall får ärenden vänta på svar eftersom politiken inte behandlat ärendet.

– Detaljplaner är ärenden som kan ta lång tid och det handlar om demokrati och att alla ska kunna lämna åsikter. Men andra ärenden ska kunna gå snabbare.

Att det skulle vara olika behandling från kommunens sida beroende på om företagen är små eller stora anser han är fel.

– Vi har ingen favorisering av stora företag. Företagen är motorn i en kommun. Vi ska vara affärsmässiga och rädda om alla. Just nu försöker jag träffa alla företag för att lyssna på vilka problem och vilken kritik de har. Det är viktigt att vi möts, hittar gemensamma lösningar och hjälps åt, säger Börje Natanaelsson.