Ännu finns inga beslut eller ens förslag om deras fortsatta användning. Brunnslasarettet skulle rivas häromåret, men kommunen backade efter protester.

Dock pågår nu en fastighetsutredning för att få ett samlat grepp om husens framtid, berättar Inga-Lill Östlund.

Stenbrinken är ett före detta äldreboende och på senare tid boende för nyanlända tills för något halvår sedan.

Artikelbild

| Stenbrinken med Nilsgården intill ska troligen säljas.

– Här finns tankar på försäljning, men bredvid Stenbrinken ligger Nilsgården och där lär det finnas en donation som kom till på den tiden när Stegeborg var egen kommun för 45 år sedan, säger Inga-Lill Östlund.

– Därför måste det först också utredas hur det är med den, för om vi ska sälja är det mest praktiskt att sälja båda husen istället för att stycka upp området.

– Mitt hopp är att Stenbrinken sedan också ska kunna bli bostäder för äldre, till exempel trygghetsboende. Man kan också ha andra verksamheter som en träffpunkt för bygden och ha hemtjänsten lokaliserad där.

– När det gäller Bergaskolan och Brunnslasarettet är det lite olika åsikter inom politiken, säger hon vidare. Det har varit många förslag genom åren, bland annat att göra om Bergaskolan till bostäder. Och visst, allt kan byggas om, men frågan är till vilket pris det ska göras.

Artikelbild

| Brunnslasarettet klarade sig från rivning men inga nya beslut finns.

– Allt handlar ju om pengar och kommunen måste i första hand använda skattebetalarnas pengar till de kärnverksamheter som vi måste ha. Därför måste vi se allt i ett sammanhang, verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Bergaskolan byggdes för ungefär 100 år sedan och senare år har det används som evakueringsskola när andra skolor har byggts om och även en period för SFI, svenska för invandrare. Brunnslasarettet tillhörde kurverksamheten vid Söderköpings Brunn men har sedan används för skolans behov och för Medeltidscentrum.

– För min del tycker jag Bergaskolan fungerar bäst som skola och tror att den kan behövas som det igen, men det beror mycket på vad man tar för ställning till Brobyskolan, om den ska byggas om och till för då kan inte eleverna vara kvar där under tiden, säger Inga-Lill Östlund. Och då kan också Brunnslasarettet behövas.

– Fortsätter inflyttningen med fler barn och ungdomar är det snart på gränsen att Ramunderskolan inte räcker till, säger Inga-Lill Östlund. Då kommer det att behövas fler lokaler.