En skattehöjning anser de är nödvändig under åren 2020–2023 för att kunna möta de behov som Söderköpingsborna kommer att ha. Samtidigt som befolkningen blir äldre så föds fler barn. Därför behöver kommunen satsa på både barnomsorg, skola och de äldre. Det anser Vänsterpartiet och enligt dem är enda lösningen en skattehöjning.

– Om man har en ekonomisk ram som inte möter behoven blir konsekvenserna mycket oroande. Då kan kommunen tvingas till större åtgärder kommande år och eventuellt måste det ske en större skattehöjning, menar Malin Östh (V), gruppledare.

Att höja skatten betyder inte att kommunen inte ska spara. Båda åtgärderna behövs enligt Vänsterpartiet. Ett sätt att förbättra kommunens ekonomi är att sänka sjuktalen och partiet tror att ett ökat inflytande från medarbetare är en del av lösningen.

– Vi tror att en bättre arbetsmiljö minskar sjuktalen. Dessutom tror vi att om medarbetarna blir involverade tidigare i planerna då verksamheter ska förändras och deras synpunkter ses som en resurs så minskar det sjuktalen, säger hon.

Sänkta chefslöner, färre konsulter och att lägga kommunens ”varumärkesbyggande” på is är andra förslag till besparingar.

Vänsterpartiet är kritiska till den styrande majoritetens budgetförslag.

– De möter inte upp de ekonomiska behoven som nämnderna har. Varje år är det stora skillnader på miljoner kronor mellan vad nämnderna anser sig behöva och vad de tilldelas. Majoritetens budget är underfinansierad och kommer sätta stor press på nämnderna som kommer att tvingas till smärtsamma besparingar och nedskärningar, säger Malin Östh.

Men de styrande Moderaterna tror inte att en skattehöjning är rätt väg.

– Vi har lämnat in en strategisk plan och i den finns ingen skattehöjning och det står vi fast vid. Vi har förbrukat mer pengar än vi hade förra året – vi gick 17 miljoner back. 50 öre räcker inte till, för då måste vi höja skatten varje år om vi inte skaffar oss en kostnadsmedvetenhet. Det gäller att komma ur de negativa resultat som vi hade förra året, säger kommunalrådet Börje Natanaelsson (M).

Vilka utgifter behöver man se över?

– Vi har säkert mycket byggnader som står tomma som kommunen inte använder men som kostar rätt mycket att ha i drift. Sedan kanske vi inte klarar att inte höja skatten i framtiden, men nu är det inte den medicinen vi behöver, säger Börje Natanaelsson.