Varje år under våren och sommaren ser VA-enheten en kraftig ökning, nästan en dubblering, av vattenförbrukning i området. Nu informerar kommunen på sin hemsida om att alla måste hjälpas åt för att vattnet ska räcka. Dels rekommenderar de att bevattning görs under natten då förbrukningen är betydligt mindre än på dagtid, dels påminner de om att man måste ha godkännande för att fylla sin pool. Den bestämmelsen gäller sen flera år tillbaka i hela kommunen, men är särskilt viktig i det här området.

– Tidigare år har vi tagit beslut om bevattningsförbud runt midsommar, men det har inte haft så stor inverkan. Folk har fortsatt bevattna och fylla sina pooler trots våra uppmaningar. I år försöker vi annat sätt att skapa förståelse hos kunderna. Vi vill hjälpa dig att fylla din pool, men det måste göras på tider då vi klarar av det, säger Theres Stark, VA- och renhållningschef.

I Söderköpings stad är förbrukningen så hög att det inte märks så mycket om det försvinner 20-30 kubikmeter vatten till en pool. I Västra Husby däremot märks det direkt, och det är därför VA-enheten vill ha möjlighet att styra förbrukningen. I de allra flesta fall säger VA-jouren ja till att fylla på, men om allt för många vill göra det samtidigt kan man alltså få vänta.

– Om fem, sex personer vill fylla sin pool samtidigt då är det hela områdets dygnsförbrukning som går åt, säger Theres Stark.

Senast i påskas märktes att många sommargäster kommit ut och att vattenförbrukningen var hög, så pass att trycket i kranarna sjönk. Men det är alltså inte brist på vatten som är problemet här, utan bristande kapacitet på vattenverket och för stort uttag samtidigt. För en långsiktig lösning skulle kommunen kunna investera i flera reservoarer, så att det alltid finns en buffert med rent vatten. Frågan är dock om det är en investering som är rimlig för kommunen. Deras skyldighet är nämligen bara att tillgodose behovet av drickvatten, till hygien och matlagning.

– Vad ska kommunen lägga sina pengar på? Vi är inte skyldiga att förse folk med vatten till pooler, och då kanske inte alla som är med och betalar VA-avgifter tycker att det är en acceptabel investering om de inte har en egen pool, säger Theres Stark.