I Söderköping är det just nu 65 personer inskrivna på SFI, men det är också elever på Nyströmskas program IM Yrkesintroduktion som omfattas av språkpraktik via projektet "Alla med – integrera med praktik".

– Vi är angelägna om att de kommer in på arbetsmarknaden och vi behöver den arbetskraften i framtiden", säger Jörgen Rosin.

Av de cirka 40 handledare som utbildats genom projektet är det 18 som har eller har haft ett pågående uppdrag. Just nu är det tolv praktikanter ute och tio är på gång att påbörja uppdrag. Att några hoppat av beror på flera faktorer, enligt Jörgen Rosin. Det kan vara byte av studietakt, byte av handläggare på Arbetsförmedlingen eller att praktikanten inte trivs och avbryter.

– Det finns egentligen ingen enskild faktor, gruppen är väldigt rörlig helt enkelt, säger Rosin.

I projektet ingår också att hela kommunens organisation ska få utbildning i integrationsarbete och totalt har  650 av kommunens dryga 1 000 medarbetare deltagit vid någon utbildningsinsats.

– Det handlar om att alla ska förstå värdet av att jobba med nyanlända, säger Jenny Petersson, projektledare.

Hon är nöjd med resultatet och att det varit hög närvaro på alla utbildningstillfällen.

– Jag hoppas och tror att det har genomslagskraft på sikt, att vi har fått en större öppenhet i kommunen.