Hon brinner för skolan, miljön, och jämställdhet och tycker att valfrihet är viktigt inom skola, vård och omsorg.

– Som liberal sätter man individen i centrum utan att det påverkar någon annan, säger Ellen Friberg.

Vad har du och ditt parti lyckats med under den här mandatperioden?

– Att föra dialog med medborgarna, vi har kontinuerligt haft medborgarmöten tillsammans med KD och C. I Liberalerna har vi skrivit många interpellationer och fört en aktiv debatt i kommunfullmäktige i olika aktuella ärenden.

– Vi har konkret bidragit till framtagandet av den nya kostplanen, och påverkade utformningen av den. Vi har också bidragit till kommunens aktiva arbete vad gäller giftfria miljöer för barn, främst på förskolorna.

Vad har ni inte lyckats med?

– Vi har inte varit delaktiga i några beslut på det sättet, så då är det svårt att säga att vi har misslyckats. Det har varit en hel del kontroversiella beslut där vi tyckt annorlunda, till exempel att lägga ned Stenbrinken i Sankt Anna. Vi har inte fått majoriteten att tänka efter, ändra inställning eller kompromissa i viktiga frågor, det är något vi misslyckats med.

Hur vill du öka öppenheten?

– Öppna nämndmöten har vi drivit hårt, nu tror jag att alla nämnder har det och kommunstyrelsen har öppna sammanträden. Vi har också skrivit motion om att bjuda in allmänheten till utfrågning av politiker. Den motionen avslogs, men däremot har vi bidragit till att kommunfullmäktige genomfört öppna frågestunder.

Hur ställer ni er till frågan om E22?

– Det är viktigt att det blir en förbifart men vi har åsikter om dragningen. Den kommer avgränsa Söderköping västerut, och vi tycker att det är en miss att man inte förhandlat hårdare om att få behålla den nuvarande bron som binder ihop de norra och södra delarna av kommunen. E22 är en europaväg och främst till för resenärer som ska passera förbi Söderköping, den nuvarande infrastrukturen är till för oss som bor i Söderköping. Man borde dra E22 längre västerut och ha kvar den nuvarande infrastrukturen.

Brobyskolan?

– Vi har klivit fram som det partiet som höjt rösten för att bevara Brobyskolan. Vi lämnade in en skrivelse för några veckor sedan till Skolförvaltningen och kommunchefen om att man ska hantera de många överklaganden som kommer in från föräldrarna skyndsamt så att de kan få sin rätt överprövad. Man måste även se över hur man fattar de här besluten. Dokumentationen är jättedålig och det finns inga kostnadsberäkningar. Vi vill flytta verksamheten till Bergaskolan och omgående påbörja en renovering av Brobyskolan. Vi tror att det är en mer kostnadseffektiv lösning, vi har ju en tom skola i Bergaskolan och det var inte många år sedan den användes.

Brunnsparken?

– Det är för högt och det är för mycket, det är den enda stora parken vi har. Vi är inte emot att det byggs, men det som byggs ska vara mindre och anpassat för den miljön. Jag säger inte att parken är tillfredsställande idag, men man skulle kunna utveckla den till en mittpunkt i Söderköping.

Hur ska Söderköping jobba för integration?

– Vi tror att nyckeln för vuxna är att komma ut i arbete och kombinera yrkespraktik med skola. Försörjningsstöd ska vara kopplat till en motprestation i form av studier eller arbete. Vi vill också att nyanlända placeras i hela kommunen så att de lär känna svenskar, lär sig språket och får ett socialt sammanhang istället för att bara umgås med dem som kommer från samma bakgrund.

Finns det något parti ni inte kan samarbeta med?

– Personligen tycker jag att Söderköping är för litet för att säga att man inte kan diskutera med alla. Samarbeta betyder att man kan sitta i majoritet, vi lyssnar på alla men vi samarbetar inte med SD och V. Det är samma hållning som på riksnivå.

Vad är er viktigaste fråga för nästa mandatperiod?

– Ökad dialog och att lyssna på medborgarna. Vi vill att kommunen ska ha bättre helhetssyn och förbättra samverkan mellan förvaltningarna så att vi blir mer effektiva och tar bättre beslut.