Linköping får nästan fyra gånger så mycket pengar till lovskola som Norrköping får. Räknat per invånare så toppar Östgötakommunerna Boxholm och Motala listan, medan Mjölby, Valdemarsvik och Åtvidabergs kommun inte får en enda krona.

Boxholm som sökt mest pengar, i relation till kommunens storlek, ser lovskolan som en del i en medveten satsning.

– Vi ser att det är värdefullt för de barn som behöver läsa lite extra. Det är absolut en viljeinriktning vi har att kunna ha lovskola, säger Boxholms skol- och äldreomsorgschef Rozita Hedqvist.

Artikelbild

| Stor skillnad mellan de olika Östgötakommunerna räknat per invånare.

Mjölby kommun, som inte sökt några extra pengar till lovskola, vill fokusera på den obligatoriska verksamheten.

– Vi har sett att det har varit svårt att hålla uppe motivationen och närvaron har inte alltid varit så hög. Däremot har vi gjort andra satsningar för de elever som behöver särskilt stöd för att nå målen. Bland annat har vi läxhjälp på alla våra skolor. Till det har vi sökt strax över tre miljoner i statsbidrag, berättar Karl-Johan Sjödin, verksamhetschef förskola och grundskola i Mjölby kommun.

Att erbjuda lovskola för elever i årskurs åtta och nio är obligatoriskt sedan 2017. Den verksamheten kan kommunerna inte söka extra pengar för. Det kommunerna kan söka pengar till är lovskola för yngre barn som behöver extra stöd. Något som välkomnas i Boxholm.

– Barnen behöver komma igång redan i de lägre årskullarna för att inte sacka efter och tycka skolan är tråkig när det blir svårare. Så egentligen är det de yngre vi ska satsa på för att kunna trygga att det går bättre längre fram. Man ska ju inte bara läsa den sista terminen i nian, utan se till att man har en bra grund att stå på.

Långsiktigheten är något Karl-Johan Sjödin i grannkommunen Mjölby håller med om, även om de har en annan syn på nyttan med sommarskola.

– Någonstans kan jag också känna att eleverna förtjänar att vara lediga på sommaren. Vi måste jobba mer långsiktigt. Att ta igen det eleverna missat eller brustit i under åtta till nio år i grundskolan på att par sommarveckor känns ganska orimligt, säger Karl-Johan Sjödin.

Nu gäller det att kommunerna som sökt mycket pengar också lyckas med närvaron. Det är nämligen bara för elever som faktiskt deltagit kommunerna får ersättning för.

– Jag gick på semester precis när lovskolan började, så jag vet inte hur välbesökt den varit nu på sommarlovet, säger Rozita Hedqvist.