Att få asyl på grund av sjukdomstillstånd eller vårdbehov är något som kraftigt har begränsats med den tillfälliga lag som började att gälla 2016.

– Jag förstår att familjen befinner sig i en svår situation, men utifrån lagstiftning och praxis har Migrationsverket bedömt att barnets sjukdom inte är så pass allvarlig att det skulle strida mot ett konventionsåtagande att inte bevilja familjen uppehållstillstånd. Vilket är ett krav enligt den tillfälliga lagen, säger Lisa Danling, presskommunikatör på Migrationsverket.Läs mer:De kämpar mot utvisningsbeslutet

Migrationsverket menar att de har fått information som styrker att sjukvård för Edion finns. Att vård till exempel skulle kosta mycket i ett annat land är inte en anledning till att få asyl.

– I vissa undantagsfall kan en person med svår sjukdom beviljas tillstånd på grund av att det inte går att genomföra en utvisning. Det görs då en bedömning utifrån personens sjukdomstillstånd vid tiden för resan och om det finns möjlighet till anpassad resa. I detta fall har Migrationsdomstolen i sin dom konstaterat att familjen inte har kunnat visa att Edion skulle utsättas för livsfara vid en resa och refererat till att han tidigare har rest tur och retur år 2016 (familjens tidigare utvisning). Kraven är mycket högt ställda i lagstiftning och praxis, säger Lisa Danling.

Familjen Bajraktari har nu lämnat in nya läkarintyg för att ansöka om ett verkställighetshinder. Denna ansökan har Migrationsverket inte hunnit titta på än.