Alkohol Svenskarna dricker mindre alkohol, visar nya siffror från CAN. Det handlar om en minskning med sju procent under den senaste tioårsperioden.

Utvecklingen ligger också i linje med vad som setts tidigare.

"Vi har exempelvis sett en kraftigt minskad alkoholkonsumtion i våra skolundersökningar under en längre tid", säger Björn Trolldal, utredare hos CAN, i ett pressmeddelande.

Totalt drack svenskarna 8,83 liter ren alkohol per invånare 15 år eller äldre under 2018, vilket är en minskning med två procent jämfört med 2017. Alkohol inköpt på Systembolaget stod för ungefär två tredjedelar av konsumtionen, medan drygt tio procent dricks ute på restaurang.

Siffrorna presenteras i rapporten "Alkoholkonsumtion i Sverige 2018" från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).