Natur Trolltallen har varit fridlyst i 65 år och är även ett lagskyddat fornminne. Men nu behöver det gamla trädet hjälp av en arborist.

Det är den kluvna kronan på den närmare 28 meter höga tallen, som står nära väg 522 mellan Södertälje och Enhörna, som behöver assistans.

Risken är att hela trädet delar sig och Svevia, som sköter vägnätet i området, tar därför nästa vecka en trädvårdare till hjälp för att säkra upp kulturminnets krona.

"På Svevia är vi specialister på vägar, inte tallar. Själva kronsäkringen kommer därför att utföras av professionella arborister", säger platschefen Anders Pettersson i ett pressmeddelande.

Så kallade trolltallar, eller smöjträd, uppstår när två unga trädplantor växer ihop till en. Mellan stammarna eller grenarna skapas då ibland hålrum, som enligt gammal folktro kunde användas för att bota sjukdomar.