Nästan ett decennium har gått sedan den så kallade skräpboten infördes. Det innebär att den som skräpar ned på platser där allmänheten får vistas eller som allmänheten kan se, bryter mot lagen. Även om nedskräpning är vanligt förekommande har endast två personer i polisregion Öst bötfällts under årets fem första månader. Monica Bergström, presstalesperson vid polisregion Öst, förklarar det såhär.

– Det är ett bötesbrott, vilket gör att det inte är jätteprioriterat hos polisen utan det finns andra brott som behöver polisens tid bättre.

Monica Bergström påpekar att i de fall då en polis till exempel ser någon slänga skräp omkring sig på stan och säger till, då är det nästan alltid så att den tillsagda plockar upp efter sig.

– Då blir det istället en tillsägelse eftersom skräpet inte finns kvar.

Sett till hur många böter de andra polisregionerna delat ut kommer region Öst, med sina två anmälningar, långt ned på listan. Polisregion Mitt har bötfällt flest med 15 fall, därefter kommer Väst med sju och Syd med sex. Östs två är minst av alla.

Nämnvärt är att det har skett en ökning i antalet utdelade böter. Under de fem första månaderna 2016 och 2017 fick endast 34 personer böter, 2018 har 44 personer fått det.

– Det är väl bra, om vi skriver fler böter på det betyder det att vi har sett och tar det på allvar. Sen är det också litegrann så att man kan säga till som privatperson, att uppmärksamma dem att "hallå du tappade ett papper här" och på så sätt kanske få ned nedskräpningen, säger Monica Bergström.